3/07/2006

Unang Hugpong sa mga Pulong


Human sa duha ka tuig nga hinuwat nunot sa pagkapili sa National Commission for Culture and the Arts (NCCA) sa akong tampo nga mga hugpong sa mga balak alang sa UBOD New Authors Series, malusad na gyud sa katapusan ang akong librong kinamagulangan. Ilusad kini sa Kahayag Cafe sa ika-11 sa Marso, 2006, alas kwatro.

Ilusad pud ang unang libro sa mga sugilanon sa akong higalang Januar Yap, "Ang Aktibistang Gi-Syphilis."