2/26/2009

bato kitang duha batok sa hypothermia

(alang sa akong kapikas, pamatuod nganong wa'y kurat ang wakwak nga winter)


Kaadlawon, ug ang atong habol
buot kunis-kunison nianang anino
sa snow nga intawon gatingkagol

sa gawas: gahinangol og kitkit
niining lawak natong gaaligato
gikan sa gabag-id natong panit.

pagtugkad sa kinatumyan

ug sa kataposan nangapyot si inday
sa nakalkag kong buhok kay nakab-ot
ang kinatumyang suok sa kahayag
sukad gitugotan ko niya pagkapkap
ug pagtugkad sa katakos sa buta
nga bisan makililimos buot molabni
ug mohupot sa danlogon nga pamaagi
sa manggihatagon nga mangunguot

2/21/2009

alang sa minghoy nga buot maghikog

Nindot unta. Nagyampungad niya ang mga balod,
Nasangad sa kabatoan tidlom sa iyang panghupaw.
Naa, nagtambo ang mga kuko sa iyang tiil sa simod
Sa pangpang. Gisupsop siya sa iyang kamingaw
Samtang gapanilap ang hangin bagnos sa hunasan
Sa iyang dughan. Tua sa pikas baybayon ang pista,
Ug tadlas sa koral sa kagabhion ang bayle layatan
Unya sa mga hubog. Ay, kuratsa! Sama anang buta
Nga labyog sa mga kabog. Nindot unta sa iyang ulo
Sila mobatog. Mohunghong niya unsaon pagharong
Sa kangitngit sa higayon nga kaugdawon ang pabilo
Sa paglaom. Molutaw ra ang adlaw gikan gapiyong.

Ang kab-ot sa kasakit di lapas sa usa ka kumingking
Kon taas og gaway ang kugita sa iyang kasingkasing.

labaw ang langayan
Bisan tuod makadagma
ug makahangos ang tuyok
sa tibuok kalibotan lahos
sa tumoy sa mga kuyamoy
sa taknaan diha sa bungbong

wala magkapuliki ug wala
manumbaling ang tiki
nga akong gihangdan
samtang nangatagak

ang mga gutling, natamakan
ug nipilit sa akong kiting.

2/20/2009

moluhod lang gihapon ang malapason

Kon matawo ko pag-usab,
tabyogon na pod unta ko
sa duyan sa pagpakasala.

Wala unta’y laylay
nga mopahilom
sa akong alindasay.
Sama unta sa agulo
sa gigul-an ang akong
katapusang ginhawa.

Ug dili unta ko motagam
sa kahinam sa pagkamang
padulong nimo. Ay, Ginoo!

ay, inday, kini unta ang buot nakong isulti kon usa pa ako ka magwawali
Nia’y sanglitanan sa akong pahak gitapion:
Ang sala nga tagoon mosubang daw bitoon.

Mao’y hinungdan nganong dili gyod ko molimod--
Gahi’g ulo ang kaadlawon ubos sa akong pusod.

2/15/2009

wala’y mahay
Lisod bitaw apson, layo na gyod ko’g naabtan
sa akong pagkapandol. Angayan gani kong ludhan

sa mga bakol kon balaan pa lang unta ang malapason
nakong pagsubay padulong sa utlanan sa pagmahay
karon nga dayag kong gasagubang
sa gasa sa kapakyas, gakamang bugti sa bulawan
sa akong kadanghag. Bitaw, tinuod dili na mapapas

ang mapa sa akong tuhod—kining uwat—nga tataw
mao ra’y makatutok sa makalibat nga adlaw
.

atubanga ang imong maskara
Giuhaw ko, gilunopan sa akong mga sala.
Gitalikdan ko sa pari, gihinginlan ug wala
Pakalawata: Usa kuno ka bitin akong dila.

Ug nihangad dayon ka aron imong itug-an
Sa mga salampati ang akong pagkapukan.
Gilimod mo nga usa ra atong ginikanan.

Tutoki ko: Nailhan sa anino sa panganod
Isip lawom nga awom sa aping sa lawod.
Ako ang samin sa imong pagkamudmod.

2/14/2009

pahinungod sa bilahan sa pebrero
1.
Hagok sa usa ka masuso. Hangad, ayaw
kahadlok nga maputol ang pisi, o kaha
mabali ang kumingking sa punoan sa duldol
diin gatabyog, galaylay ang hangin sa gabitay

nga duyan. Ay, kasingkasing! Ang makasawo

sa iyang pagkahagbong mao ra katong takos
mopalapad sa wanang sa iyang mga bukton
ug andam mosagubang sa gibug-aton anang
usa ka gakos. Na hala, angkona kanang uha.

2.

Sa una, ang atong aping usahay magkampat
sa sip-on. Pastilan, kanunay bitaw makurat

atong mga ginikanan. Mora’g sila nasayod
daan nga dili ra ngabil nato ang maumod

puhon. Dili lang utitoron ang atong halok.
Hadlaon pod ta sa halas pagtilaw sa lapok.

3.

Pasagdi ang paghay-ad sa duha nga gaduso
sa panganod diha sa duldol ilawom sa unlan,
gisaw-an sa ilang hubo nga pagkahimugso.

2/13/2009

butod sa deboto

Giasinan niya ug gisabwan
sa singot sa iyang kagutom
ang gadukot niyang kangitngit.
Gikumkom ang tinulo gikan
sa gihalad nga kainit hangtod
nahurot niya’g higop ang aso
sa mga kandila lakip ang laway
sa mga utitod. Ulipon niya
bisan ang mga higante sukad
hingpit ang katam-is nakaplag
dihang nakaluhod pagpupho
og mga mumho sa kahayag.

kauban
(hubad sa balak ni Jason Shinder)

Hagbay ra kong galikay sa akong balatian
tungod kay nahadlok man ko

mamatay unya ko ug inig mahitabo na kanako,
mao na po'y akong dangatan ang pag-inusara.

2/10/2009

snow, ug ngano nga nindot unta kon mag-uwan og sama ini didto sa kamagayan
Puti ang kamras sa kabugnaw. Manglagom gyod ka
kay labaw pa kini sa kaputli sa punyal nga gipatila
sa suwab sa kandila aron igong ikiskis sa katugnaw
nga morag kabahong sa kabukogan. Arang pod ni

nga mopakaging sa mga ulod, gakutkot sa unod
nga nadangdang sa abo sa kahuyang. Wala na unya’y
kaulaw ug kasakit nga moalisngaw. Wala’y manimaho
bisan magping-it sa paghubo ang kangitngit. Ug unya

sa pagkasaag sa uwag tultol sa taghoy sa bugaw, unta
ipakapin niya nato pagtunol: bag-ong utaw nga habol.

abog
(hubad sa balak ni Dorianne Laux)

Usa ka tawo nakigsulti nako kagabii,
giingnan ko niya sa matuod. Pipila lang ka mga pulong,
apan kini akong nailhan.
Sayod ko nga unta akong gipabangon akong kaugalingon,
isuwat kini, apan lawom na ang kagabhion
ug gikapoy ko gikan sa akong gimbuhaton
tibuok adlaw diha sa tanaman, gasibog sa mga bato.
Karon, nahinumdoman nako mao lang ang timpla--
dili sama sa pagkaon, tam-is kun aslom.
Susama sa pino nga pulbos, morag abog.
Ug wala ko nalipay kun nahadlok,
apan yanong nahingangha, nahiamgo.
Ingon ana gyod usahay--
ang Ginoo moabot sa imong bintana,
puros suwaw nga kahayag ug itom nga pako,
ug ikaw gikapoy lang gyod kaayo sa pag-abli ini.

2/09/2009

pagmaymay hapuhap sa pag-inusara, kalaay, ug kamingaw ni inday
Bisan dayag nga gisagpa ka
ug gibagnos imong bag-ang
sa sugwak gikan sa imong dughan
nga namukol ug gikumot sa kaguol.
Apan, inday, palaran gihapon ka
ug angay mopakpak kay wala ka
makahupot sa gidangatan

anang pungkol nga igo rang
gabakho sa iyang bagulbol ug buot
unta nga mangamras sa kahitas-an.
Sud-onga siya. Gihikawan intawon
sa kahigayonan iyang mga aping
sa pagsawo ug pag-angkon
anang gasa sa panampiling.

kahilom
(hubad sa Iningles ni Coleman Barks gikan sa balak ni Rumi)

Sulod ning bag-ong gugma, pagpakamatay.
Nagsugod imong agianan sa laing kiliran.
Pagpakalangit.
Dad-a ang atsa ngadto sa bungbong sa bilanggoan.
Ikyas.
Lakaw sama sa binuhat nga kalit nahimugso diha sa bulok.
Buhata ni karon.
Gitabonan ka sa baga nga panganod.
Padalin-as diha sa kilid. Pagpakamatay,
ug paghilom. Ang kahilom mao’y piho nga timailhan
nga ikaw mitaliwan.
Ang karaan nimong kinabuhi usa ka langas nga pagdagan
pahilayo sa kahilom.

Ang amang ug takdol nga buwan
migawas karon

2/06/2009

yamyam sa mangangayam mahitungod sa laing mga paagi sa paglakaw ibabaw sa tubig
Balitok kon buot nimong subayon ang tunob
sa mga sulondon. Padayon bisan gatuyok
imong kalimutaw sa kalipong. Tutok lapas
sa mga paril nga nag-atang aron ka motando
sa tanyag nga iparok imong agtang. Barogi

kining mga sanglitanan nga makakurog
sa tuhod: Kanang pagtiniil sa mga langgam
laray diha sa kuryente. Kanang salamangka
sa paglatay sa alambre ug pagtaak tadlas
sa gabagang uling. Hangad taman sa imong

hubak hangtod mobakliad ka ug masumpayan
sa imong suwang ang pungpong sa panganod,
gaapong sa sidlak luyo sa imong tabon-tabon.
Palandongi ang adlaw. Nitugsaw, nanamin
sa sapa padulong sa lawod. Wala mahumod.

hulagway sa binuhat nga gabitay ang sungay
sa huni sa iyang hangak
mailhan ang magbabalak

galimugmog sa iyang puti nga itlog
gabugwak og taligsik sa iyang tulos
nga iyang gipahinungod

sa gitawag niya nga muse
nga mosangpit-awit kuno
sa iyang kabantog gikan

didto sa bukid sa Parnassus
nga porma sa butod sa iyang pusod
diin gabatog ang uwak

sa iyang uwag nga mosakdap
sa linaw sa iyang handuraw
diin siya manghilam-os

ug manamin hangtod maaninaw
sa iyang usa ka matang nabulit
ug napikot sa tiktik nga

ang iyang pagkapisot bantang
kaayo diha sa iyang agtang

2/05/2009

pangaliya puli sa laylay nga wala paminawa
Kon ikaw uyamot napuling na sa abo ug uling
nga gipangkay-ag sa upat ka suok sa hangin,
dayag nganong ang angayan mangidhat

kadto rang gipiskat. Apan bisan pa man
kon wa’y hunong ang lunop sa mga lusok
sa dugo nga nanurok og mga dag-om diha

ilawom sa tabontabon, hinaot unta dagiton
sa huyohoy kining taghoy kong tago-lilong.
Tugawon unta ang hagok nga hanoy sa urom.

dilaab sa kilom-kilom usa ka sabado sa kinabuhi sa libod-suroy nga soltero ug sa mga manag-uyab sa fort san pedro
Napulo’g walo ka tuig na sukad nilapas sa kalendaryo.
Gikalyo na ang kunot sa iyang dughan sa pagpaabot
Sa babayeng buot niyang mohagdaw ug mohikot
Sa pungpong sa iyang kamingaw. Ay, kon si Kupido
Ingon pa lang unta ka hingigo nianang mga bugaw
Sa Kamagayan, kanunay nag-ani hangop sa mga bunga
Sa iyang pag-inusara, ang katuigan unta nagsanga-
Sanga na’g sarang landong sa iyang mga adlaw.
Ug samtang gapahangin siya diha sa Fort San Pedro
Karon, di unta niya bation ang giluom sa mga kanyon
Nga padayong nagtukaw punting sa kagahapon.
Gaanino sa kadahonan, lupig pa niya’y hardinero:

Gabisbis sa iyang kahidlaw samtang hilom niyang gipidpiran
Ang ginaksanay hangos padulong sa sinugdanan sa kalibotan.

2/04/2009

handomanan sa tuli ug hunad sa tingtaob
Awit sa mga atngal ang akong nabati
sa mga balod nga mora’g tutoy
sa mga sirena nga gatinghaya ubos sa adlaw

hangtod ang dugo sa akong kinatawo
nahimong pughaw, gihuyopan sa kabugnaw
ug kaparat sa ilang gininhawa.

gasa
(hubad sa balak ni R.S. Thomas)

Daghan ang nangayo sa kalibotan
ug nakunhod
sa pagdawat
niini. Gihatag nimo nako
kini rang gamay nga lim-aw
nga sa dugang nakong pag-inom
gikan ini, nilabaw ang paglapaw
kanako sa wa’y tinubdang kahayag.

2/03/2009

kinabuhi sa luha

gikan sa dughan gawas
sa bilahan sa kalipay
ug kasakit

ulan ang anino
sa iyang uha

iyang kaluha
ang lawod

wala siya’y kamatayon
kay kanunay natong
gipanamkon

talan-awon nga duna’y dalag nga mga langgam
(hubad sa Iningles ni Harold Wright gikan sa balak ni Shuntaro Tanikawa)

naay mga langgam
mao nga naay langit
naay langit
mao na nga naay mga balon
naay mga balon
mao na nga naay mga gadagan nga mga bata
nanagan ang mga bata
aron naay katawa
naay katawa
aron naay kasubo
aron naay pag-ampo
ug yuta alang sa pagluhod
naay yuta
aron modagayday ang tubig
ug naay karon ug ugma
naa’y dalag nga langgam
aron uban sa tanang bulok porma ug mga lihok
naay kalibotan