11/17/2009

naa-an nga ungo si Temistokles Adlawan









Bitaw, lupig pa’y Buwanon
ang apilyido ining kanahan bisan suwaw
iyang kabantog, lanog pa sa kampana
sa simbahan sa Naga.

Matay pa, wala gyo'y kalainan sa dan-ag
sa tingtakdol ang mga takna kon palaran ka
nga siya ikakuyog. Ikaanggid imong pamati
sa kiat nga tig-ik sa mga nagduwa’g
tubig-tubig. O, sa kidhat sa haranista
nga di gyod motagam bisan ang ikadalit
sa biyuda nga gihalaran mao ra
ang kainit sa gisabyag nga orinola. (Mao gani
nga wala uroy siya ganahi magpauraray
sa Amerika, nibalik gyod sutoy sa tinubdan
sa iyang kapungot ug kahimuot.)

Ay, tuyhakaw gihapon ang mga kikik
sa iyang agik-ik bisan kanunay pod
mangalagpot ang mga kabog
sa iyang pagmahay: Ang anak
nga burokinto. Ang mga kagwang
ug mga kuwang-sa-dukol nga politiko
nga kon masaag ug mabagatan
sa iyang traysikol didto sa makahubak
nga dalan sa Pangdan lagmit
iyang ligsan. Ang dalaga nga igwad
og linaktan samtang gayatak
sa iyang dughan. Mga hambogero
sa tubaan nga wala’y pakabana
ug wala'y panghilam-os sa pulang
sugwak sa iyang mga sumbingay.

Ay, ang wakwak sa iyang mga balak!
Mao bitaw ni hinungdan sa iyang pagpuwaw
og pangawot hangtod gakalkag ang iyang ulo.
Sigon pa sa iyang mga silingan, kanunay
sa bintana sa iyang payag sa bungtod
masiplatan ang iyang anino sa bungbong
gabawog ug giinat sa dila sa iyang
lamparilya. Gahangak ang mga iro,
gauwang duyog sa naglagaak nga mga ngipon
sa iyang karaang makinilya, mahunihon
nga nagkitkit sa kagabhion.

4/12/2009

masulob-ong mando sa mangtas alang sa mga managhigugma









Kamong tanang mamumuno
sa saag ninyong pag-inusara, idakdak
ang inyong mga tiil diha sa lim-aw
nga dugo. Hukas kong moambak uban
ninyo, dayon mokawas ug mosubay
sa inyong mga tunob hangtod
matultolan ang langob luyo sa busay
diin sarang masalipdan og gabon
ang aso, abo, ug tyabaw balik ngadto
sa adlaw nakong natawhan.

4/10/2009

lilo sa libak









Sumpay sa dila ang gaway
Sa kugita. Wala’y lapyahan
ang lawod sa mga laway.
Galutaw ang mga dunggan.

4/08/2009

tinghulaw nga pagtultol sa tubod gikan galibod-suroy sa mga dapit nga langyaw









Mahimo nga mangaw-it
imong kaugalingong dila
diha sa ibabaw nga ngabil—mapaksit
ug maughan sa laway sa pagtungas
balik sa nataran sa mga sip-onon
nga talidhay. Layo na ka’g naabtan,
apan ang imong mga tikang mahimong
duol ra sa dulhogon nga pagkaligid
sa kimpang. Lagmit diha sa imong tiilan
siya mahidangat. Kon ikaw mangutana
kon hain na ang mga umahan, kalit
kang uhawon sa iyang tubag sumpay
sa kahilom subay sa mga mugbo
nga bungtod sa mga patay, gitultol
sa iyang pinabudlot nga simod.
Tua
didto
. Igo ra tingali kang motingsi,
ug makahibalo na gyod ngano uroy
mangliki ang samin, ug ikaw
mabungi sa imong pag-asoy.

4/06/2009

gamay nga babaye









(hubad sa balak ni Hassan Najmi)

Sa uwanon nga gabii gabarog siya nga gahilak.
Sama sa wa'y panalipod nga uwan siya gadanguyngoy.
Wala nako giaswat akong mata gikan sa libro.
Ug wala nako pahiri ang iyang mga luha.
Sa wala pa ko mahinanok
Nagpakita siya sa katapusang anib sa nobela.
Aron dili makahilak
Gitak-op nako ang libro, ug akong ulo sa unlan.

4/04/2009

kapanganoran









(hubad sa balak ni Sladan Lipovec)

paghubit sa mga panganod
ikaw kinahanglang magdali
kay paspas kaayo ang ilang pagkausab
sama sa gisulti ni zymborska

ug ang banay
mahimong mahanaw
sa usa ka gutling
sama sa banay sa mga panganod

mao nga kinahanglang suwaton nimo
nga paspas ug sa tanang higayon
inig suwat nimo kabahin sa mga panganod ug mga tawo
aron ang idlas nga tabas sa mga pulong
dili magsunod og usa ka
tabas nga mabalhinon
apan maghubit
sa labing gamay
nga arko sa gakabuang nga lingin
diin ang tanan
nagtuyoktuyok
sa kalami sa yano
nga pagpakabuhi palami
ug wala'y kaharuhay

4/01/2009

alang sa dalagang amerkana nga akong gikatupad sa eroplano









Dili nimo ni mabasa. Dili ko
mahibu’ng kon wala’y nahabilin
niadtong higayon sa atong hinanali
nga paghimamat. Wala gani ta
mag-ilhanay. Wala ta’y laing gitug-an
gawas sa dalikyat nga pagmatuod
nga dili ta mga ihalas. Patapsing
nga pahiyom. Tando-tando
sa mga pangutanang gatuhik-tuhik
sa mumho sa atong gisaw-an nga
kahilom. Wala’y pulos-- panamilit
nga lahos sa kalimot. Igo na
kining akong nahibal-an: Bisan
gatapad atong gilingkoran, gasaghid
gani ang kilid sa atong tuhod, layo
ug lahi ang atong padulngan. Apan
inig dangat nako ngadto sa tuldok
sa tumoy niining panghupaw,
mapamatud-an nako nga dili diay
tinuod nga nahisulat sa hangin
ang tanan. Kini dili kawang.

3/13/2009

nabuntagan









Pinahangad akong tagay sa tigtimpla
sa kasubo ug kalipay. Magtiwas mi hangtod
makadlawnan sa akong pagpangukoy nganong
niawas ang lawod gikan sa dili maihap nga
mga mata. Gakipat-kipat ko kay gaaso
ang among gisumsoman: kasingkasing
sa unggoy nga giihaw, gilapwaan, giasal
kay gadanguyngoy kuno sa iyang asoy
kabahin sa kaagi sa akong kadugo.

Galutaw akong dunggan sa kalawom
sa gitug-an niyang’ mga tigmo. Kalami unta
ikilaw og buwak, usapon nga pinakagot ug
itutho dayon sa buyog nga giuhaw duyog
sa gakumbira nga mga langaw ibabaw
sa mga mumho ug sinuka gikan
sa kamabaw sa akong katingala.

Gaduka nako. Apan dihang nituyhakaw
ang daygon sa mga manok pahinungod
sa pagbalik sa kahayag, kalit mitaghoy
ang akong katagay ug gidalitan ko niya
og hagit nga gasakdap sa iyang pangutana--
Kahibalo ba kuno ko mamingwit og langgam?

Niadtong adlawa ko nakatilaw og tagam kay
naumod. Nakahalok sa yuta tadlas sa tahas
nga mobarog gikan sa akong pagsukarap,
moagwanta sa pagtilap og lapok
hangtod mahimo kong hinganta.

maayong laki ang magpaihaw sa mangtas








mosugot siya magpatuli pag-usab
bisan pa og kiskisan iyang lagay

basta magsinaw lang ang suwab
sa galaway nga kapintas ni inday

3/06/2009

bayanan sa kinhason ug lain pang mga lantawonon alang sa usa ka balikbayan nga wala'y nalakra nga tunob sa lapyahan









Dili labaw sa lawod ang langit nga buot
makab-ot. Bahin niini, lagmit gapiyong si Magellan
bisan taas iyang kaalam tugbang sa iyang paglibot
sa kalibotan hangtod naunlod ang mga isla
sa panganod ibabaw sa Mactan ngadto ilawom
sa iyang tabon-tabon. Dihang nalup-og, nawaswas
ang iyang dugo nga kalit nalasaw sa bawod
nga langyaw. Wa’y nasangpit bisan panamilit
sa kamingaw nga gatubod balik sa dughan sa iyang
inahan. Dili na makauli. Wa’y kalainan sa mga isda
nga idlas unta apan igo ra unyang ihabwa sulod
sa bildo nga hawla, ihagwa sa mata. Anaa sila.
Gitanggong sa tubig nga pinutos og plastik aron
paliton. Gihikyad daplin sa dalan Magallanes dili
layo sa libod-suroy nga makililimos. Dinhi unya
siya mohay-ad inig tidlom sa kagabhion, diin
magkumpayot iyang hagok sa habog nga sakayan
sa kalimot. Ang buwan wa’y katig, gapaanod subay
sa gilumotang dan-ag sa lusay ug gapnod.

sa minahal kong mapahitas-on









Naumod ko, lapoy akong dila sa layog.
Apan dihang ang imong paa migakos
Sa akong liog, wala na ko makatingog
Kinsa'y milampos sa akong pagpaubos
.

3/05/2009

gamingaw








Wala’y maskara, daghan
og dagway ang pag-inusara.
Wala’y kalainan sa bola nga
ginama sa tipak sa samin,
gatuyok ibabaw sa baylehan
diin usa ka buta ang huni
nga hubo sa kasubo, galukso
likay sa mga bildong labaw
ang kahait sa luha. Wala
mosayaw kadtong igo rang
nanabon sa ilang nawong.

gikan sa colon labyog ngadto sa lorega









Nagkalapok ang agtang sa kilom-kilom,
ug nagkampat ang tinta sa mantalaan
nga gitaklap sa dagway sa gidunggab. Nangatol
ang awom ilawom sa akong ilong. Wala’y gatagad
sa namaligya’g sampaguita nga nanguhit
anang mga nag-alirong sa gahay-ad, gasuyop
sa danguyngoy sa iyang inahan. Ayaw pangutana
nganong buot kong angkonon ang kahinam
sa iro nga gasimhot sa sidsid sa kagabhion
samtang didto sa ilang barong-barong daplin
sa ihawan gapasiplat si Inday Miyat kon
kanus-a mahinanok iyang maguwang. Moikyas
siya ngadto sa baylehan gikan sa iyang hilom
nga pagkaligo. Bag-o pa siyang gidugo.

3/04/2009

taliwala









(sa akong higala nga nanumpa isip American citizen apan
nagtuo gihapon nga wa’y nausab sa iyang pagka-Pilipino)


nagpabilin gihapon ang balilihan
sa iyang kahapsay bisan

gihiwa paglabay sa bitin
diha sa hawan nga duwaanan diin

usa ka bata wala mobiya
bisa'g nag-inusara sa tuya-tuya

hikap









(hubad sa Iningles ni Eliot Weinberger
gikan sa balak ni Octavio Paz)


Akong mga kamot
gaabli sa kurtina sa imong pagka-ikaw
gabisti nimo sa dugang nga paghubo
gapadayag sa kalawasan sa imong lawas
Akong mga kamot
gamugna og laing lawas alang sa imong lawas.

mutya sa monterey









Kay dili ko buta sa gitagik anang bato
nga naghulma sa dagway ni Steinbeck, natultolan
ug nahuptan nako gikan sa lapyahan sa Cannery Row
bisan ang dili na mapuslan. Tutoki

kining akong nahagdaw: pikas nga tipaka
sa imbaw. Gikubalan og gagmay nga mga kinhason,
gikutkot sa gaawas nga kaparat sa tingtaob bagnos
sa balas. Sud-onga. Kini wala gyod magupok
bisan kapila na matamaki sa gadasok

nga mga turista. Lumalabay ra ang tanan, sayod ta.
Apan dihang gipunit nako kining biniyaan sa lawod,
gihipos ilawom sa akong bulsa ug gibawon
sa akong pag-uli aron kini akong tipigan, dayag

nga bisan ang kangitngit sa kalimot nga di masukod
mag-agad ra gihapon sa akong kamot.

3/03/2009

sa mga libro nga wala pa nako mabasa








Kon sila unta duna pa’y salingsing, napaksit
Ang kubal sa akong kalimutaw hagbay ra.
Anaa sila, nanitsit. Naglaray, nag-alirong
Sa akong pagpakabuta-bungol. Makalinog
Ang han-ay ug lut-od sa mga pulong nga
Wala pa nako maagii. Maamang ko inig
Pangayo nako'g pakitabang kon ako ilang
Matabonan. Ug sa abog unya akong dila
Dayag masaghid sa larag nga buwak. Wala
Masimhot taliwa sa tanaman sa mga panid.

mga mansanas








(hubad sa balak ni Lyubomir Nikolov)

Natagak ang mga mansanas ug nadugta sa tugkaran.
Ug wala ka dinhi.
Kon dili, magpadayon ang tanan sama kaniadto.
Naglagaak ang gangis sa uga nga balilihan.
Nabuak ang bintana.
Nahagbong ang bato kilid sa higdaanan.
Natabonan ang unlan sa mga tipak sa bildo.

3/02/2009

panagtagbo, panagtakdo










Danghag ug wala’y utlanan
ang akong katingala. Nasaag ko
sa abtanan sa mga tingog nga gahuyop
og abog—nakatultol, nahidangat bisan sa labing
awaaw nga dapit: kigol, bugan, ilok, ilawom
sa alimpulo hangtod sa lim-aw tidlom ug tugkad
sa hagawhaw sa dughan. O, magbabasa!

Hawiri ko. Ayaw pagduhiraw sa mino
taliwala sa malamaton nga lasang sa akong
paghanduraw. Dawata kining pasalamat
sukad ikaw nailhan ug nahimamat pinaagi
sa pagtutok nako sa akong mga tiil. Tam-is
ang lapok sa papel: galakra og basa
nga mapa sa imong ngabil

unsa ang balak?








(hubad sa Iningles nga balak ni Adrian Mitchell)

Sud-onga kanang pagsayaw sa mga hubo nga pulong!
Uwaw kaayo ang tanan.
Usa ra'y mabuhat bahin ini--
Paghukas sa inyong bisti
ug apil sa sayaw.
Hubo nga mga pulong ug mga tawo naghiusa'g sayaw.
Duna'y mahitabo nga kasamok.
Nia na ang Pulis sa Pamalak.

Padayon og sayaw.

paglaom








(hubad sa Iningles nga balak ni Philip Booth)

Karaang espirito, sa sulod ug layo kanako,
kupti ug inata ko. Taliwa sa mga estranghero,
kahigalaan, dagkong mga kahoy ug lawod nga nangabuak,
pasagding tandogon ko sa gugma. Padungga ko sa tibuok musika,
patan-awa og tin-aw, pakab-ota og lawom. Abliha ko aron
makaplagan ang angay nga mga pulong
aron unta kini mahulma nga darohan sa akong mugna.
Nunot sa maayong palad, bisan ulahi, ihatag ako sa pagdalit
sa labing karaan nga sayaw... Unya ngadto sa maayong pagkatulog,
ug--kon kini mahitabo--malipayong paghigmata.

2/26/2009

bato kitang duha batok sa hypothermia









(alang sa akong kapikas, pamatuod nganong wa'y kurat ang wakwak nga winter)


Kaadlawon, ug ang atong habol
buot kunis-kunison nianang anino
sa snow nga intawon gatingkagol

sa gawas: gahinangol og kitkit
niining lawak natong gaaligato
gikan sa gabag-id natong panit.

pagtugkad sa kinatumyan









ug sa kataposan nangapyot si inday
sa nakalkag kong buhok kay nakab-ot
ang kinatumyang suok sa kahayag
sukad gitugotan ko niya pagkapkap
ug pagtugkad sa katakos sa buta
nga bisan makililimos buot molabni
ug mohupot sa danlogon nga pamaagi
sa manggihatagon nga mangunguot

2/21/2009

alang sa minghoy nga buot maghikog









Nindot unta. Nagyampungad niya ang mga balod,
Nasangad sa kabatoan tidlom sa iyang panghupaw.
Naa, nagtambo ang mga kuko sa iyang tiil sa simod
Sa pangpang. Gisupsop siya sa iyang kamingaw
Samtang gapanilap ang hangin bagnos sa hunasan
Sa iyang dughan. Tua sa pikas baybayon ang pista,
Ug tadlas sa koral sa kagabhion ang bayle layatan
Unya sa mga hubog. Ay, kuratsa! Sama anang buta
Nga labyog sa mga kabog. Nindot unta sa iyang ulo
Sila mobatog. Mohunghong niya unsaon pagharong
Sa kangitngit sa higayon nga kaugdawon ang pabilo
Sa paglaom. Molutaw ra ang adlaw gikan gapiyong.

Ang kab-ot sa kasakit di lapas sa usa ka kumingking
Kon taas og gaway ang kugita sa iyang kasingkasing.

labaw ang langayan








Bisan tuod makadagma
ug makahangos ang tuyok
sa tibuok kalibotan lahos
sa tumoy sa mga kuyamoy
sa taknaan diha sa bungbong

wala magkapuliki ug wala
manumbaling ang tiki
nga akong gihangdan
samtang nangatagak

ang mga gutling, natamakan
ug nipilit sa akong kiting.

2/20/2009

moluhod lang gihapon ang malapason









Kon matawo ko pag-usab,
tabyogon na pod unta ko
sa duyan sa pagpakasala.

Wala unta’y laylay
nga mopahilom
sa akong alindasay.
Sama unta sa agulo
sa gigul-an ang akong
katapusang ginhawa.

Ug dili unta ko motagam
sa kahinam sa pagkamang
padulong nimo. Ay, Ginoo!

ay, inday, kini unta ang buot nakong isulti kon usa pa ako ka magwawali








Nia’y sanglitanan sa akong pahak gitapion:
Ang sala nga tagoon mosubang daw bitoon.

Mao’y hinungdan nganong dili gyod ko molimod--
Gahi’g ulo ang kaadlawon ubos sa akong pusod.

2/15/2009

wala’y mahay








Lisod bitaw apson, layo na gyod ko’g naabtan
sa akong pagkapandol. Angayan gani kong ludhan

sa mga bakol kon balaan pa lang unta ang malapason
nakong pagsubay padulong sa utlanan sa pagmahay
karon nga dayag kong gasagubang
sa gasa sa kapakyas, gakamang bugti sa bulawan
sa akong kadanghag. Bitaw, tinuod dili na mapapas

ang mapa sa akong tuhod—kining uwat—nga tataw
mao ra’y makatutok sa makalibat nga adlaw
.

atubanga ang imong maskara








Giuhaw ko, gilunopan sa akong mga sala.
Gitalikdan ko sa pari, gihinginlan ug wala
Pakalawata: Usa kuno ka bitin akong dila.

Ug nihangad dayon ka aron imong itug-an
Sa mga salampati ang akong pagkapukan.
Gilimod mo nga usa ra atong ginikanan.

Tutoki ko: Nailhan sa anino sa panganod
Isip lawom nga awom sa aping sa lawod.
Ako ang samin sa imong pagkamudmod.

2/14/2009

pahinungod sa bilahan sa pebrero








1.
Hagok sa usa ka masuso. Hangad, ayaw
kahadlok nga maputol ang pisi, o kaha
mabali ang kumingking sa punoan sa duldol
diin gatabyog, galaylay ang hangin sa gabitay

nga duyan. Ay, kasingkasing! Ang makasawo

sa iyang pagkahagbong mao ra katong takos
mopalapad sa wanang sa iyang mga bukton
ug andam mosagubang sa gibug-aton anang
usa ka gakos. Na hala, angkona kanang uha.

2.

Sa una, ang atong aping usahay magkampat
sa sip-on. Pastilan, kanunay bitaw makurat

atong mga ginikanan. Mora’g sila nasayod
daan nga dili ra ngabil nato ang maumod

puhon. Dili lang utitoron ang atong halok.
Hadlaon pod ta sa halas pagtilaw sa lapok.

3.

Pasagdi ang paghay-ad sa duha nga gaduso
sa panganod diha sa duldol ilawom sa unlan,
gisaw-an sa ilang hubo nga pagkahimugso.

2/13/2009

butod sa deboto









Giasinan niya ug gisabwan
sa singot sa iyang kagutom
ang gadukot niyang kangitngit.
Gikumkom ang tinulo gikan
sa gihalad nga kainit hangtod
nahurot niya’g higop ang aso
sa mga kandila lakip ang laway
sa mga utitod. Ulipon niya
bisan ang mga higante sukad
hingpit ang katam-is nakaplag
dihang nakaluhod pagpupho
og mga mumho sa kahayag.

kauban








(hubad sa balak ni Jason Shinder)

Hagbay ra kong galikay sa akong balatian
tungod kay nahadlok man ko

mamatay unya ko ug inig mahitabo na kanako,
mao na po'y akong dangatan ang pag-inusara.

2/10/2009

snow, ug ngano nga nindot unta kon mag-uwan og sama ini didto sa kamagayan








Puti ang kamras sa kabugnaw. Manglagom gyod ka
kay labaw pa kini sa kaputli sa punyal nga gipatila
sa suwab sa kandila aron igong ikiskis sa katugnaw
nga morag kabahong sa kabukogan. Arang pod ni

nga mopakaging sa mga ulod, gakutkot sa unod
nga nadangdang sa abo sa kahuyang. Wala na unya’y
kaulaw ug kasakit nga moalisngaw. Wala’y manimaho
bisan magping-it sa paghubo ang kangitngit. Ug unya

sa pagkasaag sa uwag tultol sa taghoy sa bugaw, unta
ipakapin niya nato pagtunol: bag-ong utaw nga habol.

abog








(hubad sa balak ni Dorianne Laux)

Usa ka tawo nakigsulti nako kagabii,
giingnan ko niya sa matuod. Pipila lang ka mga pulong,
apan kini akong nailhan.
Sayod ko nga unta akong gipabangon akong kaugalingon,
isuwat kini, apan lawom na ang kagabhion
ug gikapoy ko gikan sa akong gimbuhaton
tibuok adlaw diha sa tanaman, gasibog sa mga bato.
Karon, nahinumdoman nako mao lang ang timpla--
dili sama sa pagkaon, tam-is kun aslom.
Susama sa pino nga pulbos, morag abog.
Ug wala ko nalipay kun nahadlok,
apan yanong nahingangha, nahiamgo.
Ingon ana gyod usahay--
ang Ginoo moabot sa imong bintana,
puros suwaw nga kahayag ug itom nga pako,
ug ikaw gikapoy lang gyod kaayo sa pag-abli ini.

2/09/2009

pagmaymay hapuhap sa pag-inusara, kalaay, ug kamingaw ni inday








Bisan dayag nga gisagpa ka
ug gibagnos imong bag-ang
sa sugwak gikan sa imong dughan
nga namukol ug gikumot sa kaguol.
Apan, inday, palaran gihapon ka
ug angay mopakpak kay wala ka
makahupot sa gidangatan

anang pungkol nga igo rang
gabakho sa iyang bagulbol ug buot
unta nga mangamras sa kahitas-an.
Sud-onga siya. Gihikawan intawon
sa kahigayonan iyang mga aping
sa pagsawo ug pag-angkon
anang gasa sa panampiling.

kahilom








(hubad sa Iningles ni Coleman Barks gikan sa balak ni Rumi)

Sulod ning bag-ong gugma, pagpakamatay.
Nagsugod imong agianan sa laing kiliran.
Pagpakalangit.
Dad-a ang atsa ngadto sa bungbong sa bilanggoan.
Ikyas.
Lakaw sama sa binuhat nga kalit nahimugso diha sa bulok.
Buhata ni karon.
Gitabonan ka sa baga nga panganod.
Padalin-as diha sa kilid. Pagpakamatay,
ug paghilom. Ang kahilom mao’y piho nga timailhan
nga ikaw mitaliwan.
Ang karaan nimong kinabuhi usa ka langas nga pagdagan
pahilayo sa kahilom.

Ang amang ug takdol nga buwan
migawas karon

2/06/2009

yamyam sa mangangayam mahitungod sa laing mga paagi sa paglakaw ibabaw sa tubig








Balitok kon buot nimong subayon ang tunob
sa mga sulondon. Padayon bisan gatuyok
imong kalimutaw sa kalipong. Tutok lapas
sa mga paril nga nag-atang aron ka motando
sa tanyag nga iparok imong agtang. Barogi

kining mga sanglitanan nga makakurog
sa tuhod: Kanang pagtiniil sa mga langgam
laray diha sa kuryente. Kanang salamangka
sa paglatay sa alambre ug pagtaak tadlas
sa gabagang uling. Hangad taman sa imong

hubak hangtod mobakliad ka ug masumpayan
sa imong suwang ang pungpong sa panganod,
gaapong sa sidlak luyo sa imong tabon-tabon.
Palandongi ang adlaw. Nitugsaw, nanamin
sa sapa padulong sa lawod. Wala mahumod.

hulagway sa binuhat nga gabitay ang sungay








sa huni sa iyang hangak
mailhan ang magbabalak

galimugmog sa iyang puti nga itlog
gabugwak og taligsik sa iyang tulos
nga iyang gipahinungod

sa gitawag niya nga muse
nga mosangpit-awit kuno
sa iyang kabantog gikan

didto sa bukid sa Parnassus
nga porma sa butod sa iyang pusod
diin gabatog ang uwak

sa iyang uwag nga mosakdap
sa linaw sa iyang handuraw
diin siya manghilam-os

ug manamin hangtod maaninaw
sa iyang usa ka matang nabulit
ug napikot sa tiktik nga

ang iyang pagkapisot bantang
kaayo diha sa iyang agtang

2/05/2009

pangaliya puli sa laylay nga wala paminawa








Kon ikaw uyamot napuling na sa abo ug uling
nga gipangkay-ag sa upat ka suok sa hangin,
dayag nganong ang angayan mangidhat

kadto rang gipiskat. Apan bisan pa man
kon wa’y hunong ang lunop sa mga lusok
sa dugo nga nanurok og mga dag-om diha

ilawom sa tabontabon, hinaot unta dagiton
sa huyohoy kining taghoy kong tago-lilong.
Tugawon unta ang hagok nga hanoy sa urom.

dilaab sa kilom-kilom usa ka sabado sa kinabuhi sa libod-suroy nga soltero ug sa mga manag-uyab sa fort san pedro








Napulo’g walo ka tuig na sukad nilapas sa kalendaryo.
Gikalyo na ang kunot sa iyang dughan sa pagpaabot
Sa babayeng buot niyang mohagdaw ug mohikot
Sa pungpong sa iyang kamingaw. Ay, kon si Kupido
Ingon pa lang unta ka hingigo nianang mga bugaw
Sa Kamagayan, kanunay nag-ani hangop sa mga bunga
Sa iyang pag-inusara, ang katuigan unta nagsanga-
Sanga na’g sarang landong sa iyang mga adlaw.
Ug samtang gapahangin siya diha sa Fort San Pedro
Karon, di unta niya bation ang giluom sa mga kanyon
Nga padayong nagtukaw punting sa kagahapon.
Gaanino sa kadahonan, lupig pa niya’y hardinero:

Gabisbis sa iyang kahidlaw samtang hilom niyang gipidpiran
Ang ginaksanay hangos padulong sa sinugdanan sa kalibotan.

2/04/2009

handomanan sa tuli ug hunad sa tingtaob








Awit sa mga atngal ang akong nabati
sa mga balod nga mora’g tutoy
sa mga sirena nga gatinghaya ubos sa adlaw

hangtod ang dugo sa akong kinatawo
nahimong pughaw, gihuyopan sa kabugnaw
ug kaparat sa ilang gininhawa.

gasa








(hubad sa balak ni R.S. Thomas)

Daghan ang nangayo sa kalibotan
ug nakunhod
sa pagdawat
niini. Gihatag nimo nako
kini rang gamay nga lim-aw
nga sa dugang nakong pag-inom
gikan ini, nilabaw ang paglapaw
kanako sa wa’y tinubdang kahayag.

2/03/2009

kinabuhi sa luha









gikan sa dughan gawas
sa bilahan sa kalipay
ug kasakit

ulan ang anino
sa iyang uha

iyang kaluha
ang lawod

wala siya’y kamatayon
kay kanunay natong
gipanamkon

talan-awon nga duna’y dalag nga mga langgam








(hubad sa Iningles ni Harold Wright gikan sa balak ni Shuntaro Tanikawa)

naay mga langgam
mao nga naay langit
naay langit
mao na nga naay mga balon
naay mga balon
mao na nga naay mga gadagan nga mga bata
nanagan ang mga bata
aron naay katawa
naay katawa
aron naay kasubo
aron naay pag-ampo
ug yuta alang sa pagluhod
naay yuta
aron modagayday ang tubig
ug naay karon ug ugma
naa’y dalag nga langgam
aron uban sa tanang bulok porma ug mga lihok
naay kalibotan

1/29/2009

sumbingay sa salamangkero








Kon asa ko motutok, mamuwak
Bisan ang labing suok. Managhoy
Ang bungi. Ang alisbo sa bakak
Mahimong aso sa dila sa tig-asoy

Nga mosabwag sa abo sa langgam
Gikan sa akong kawo. Ang iring
Sa akong kahilom labaw sa siyam
Ang kamatayon. Dili ko mapuling

Sa naabog nga uling sa tanang
Gidamgo. Moambak ko sa gahupo
Nga tulisan, gisundan sa kimpang
Niyang anino. Manulonda nako

Motug-an: Akong kaugalingon diay
Ang matuod nakong magbalantay.

nag-inusara ko









(hubad sa Iningles ni Melvin Dixon gikan sa balak ni Leopold Sedar Senghor)

Nag-inusara ko sa kapatagan
Ug sa kagabhion
Uban sa kakahoyan nga nagluko sa katugnaw
Ug hugot nga naghupot, siko ug lawas, sa isig usa.

Nag-inusara ko sa kapatagan
Ug sa kagabhion
Uban sa wa’y paglaom ug makaluluoy nga lihok sa kakahoyan
Nga nahanaw ang mga dahon ngadto sa laing mga pulo.

Nag-inusara ko sa kapatagan
Ug sa kagabhion.
Ako ang pagbinugtong sa mga poste sa kuryente
Diha sa daplin sa mga biniyaang
Kadalanan.

ako








(hubad sa Iningles ni Burton Raffel gikan sa balak ni Chairil Anwar)

Inig abot sa akong panahon
Wala’y magminatay og hilak alang nako,
Ug ikaw pod, dili.

Bahala na kanang tanang luha!

Usa ako ka ihalas nga mananap
Nga gipalagpot gikan sa tapok.

Motusak man gani ang mga bala sa akong panit
Apan mopadayon ko sa pagpadulong,

Magdala sa unahan sa akong mga samad ug kasakit
Mohasmag
Mohasmag
Hangtod mahanaw ang pag-antos

Ug bahala na lang

Buot kong mabuhi sa laing liboan ka tuig

1/24/2009

kataposang pikat sa kangitngit








Nikuyog ko sa panon padulong
sa akong lubnganan ubos sa landong
sa usa ka kahoy nga buwahan apan
dihang namugnaw ko sa mga tingog
nga lubog sa pagbangotan, wala ko'y
pagduha-duha nga wala'y labaw pa
kalunhaw sa umaabot 'kong uha.

kasamok








(hubad sa Iningles nga balak ni Ronald Wallace)

Giunsa nato paghunahuna sa atong gidumtan:
paglabang sa dalan aron
malikayan nga kini masugatan,
magpaka-aron-ingnon—kon kini manuktok—
nga wala ta sa balay,
magpalayo gyod aron
molimod sa bisan unsang kahibalo,
magpalabi sa pag-inusara.

Kinsa, sa ilang sakto nga pangisip,
ang mangita niini,
mangutana bahin niini? Kinsa ang di mobuhat
sa labing maayo aron di manginlabot niini?
Apan, kinsa man ang kanunay natong
gidala sa atong talad?
Kinsa, gawas sa kasubo,
ang labing maayong kakuyog?

1/22/2009

bahin sa akong bahandi










Kinsa pa’y ganahan makapanag-iya
Nianang harianong kapa ug korona?

Nia ko’y habol. Ay! Nia pod ko’y unlan.
Nia pa’y katanday labaw sa bulawan.

Nag-apong pod nako, lupig pa’y ulipon,
Tanang bulohaton sugod ugma puhon.