7/23/2008

Sa Akong Pagkaanod sa Ganghaan sa Panganod

“The most popular sculpture in the city of Chicago, the Cloud Gate is a three-story 110-ton stainless steel sculpture in Millennium Park… shaped like a bean and resembles a drop of mercury hovering at the point of landing on the park. The curved, mirror-like surface of the sculpture provides striking reflections of visitors…”Wikipedia


Lutaw sa tubig ang tinutokan
sa puthaw, bawog ug hiwi
ang iyang maaninaw bisa’g hayag
ang hangad sa katingala
sa mga dumuduong
ilawom sa Cloud Gate.

Ingon ini tingali kon tan-awon
ibabaw sa lilo nga linuparan
sa mga banog, uwak, ug buwitre
ang mga lawas nga nangatun-as
sa nagbawod nga kauhaw
didto sa disyerto.

Lagmit mao pod ni ang kisaw
sa kidhat sa mga taga-laing
planeta, sama sa atong pag-ila
sa mga bulinaw sa
aquarium
ug ang puya nga natidlom
sulod sa garapa.

Nigawas ko, miharong sa sakdap
nga kahayag sa camera,
nipahiyom punting sa wanang
sa Lake Michigan nga sa akong
panan-aw mora’g kutob sa
lapyahan sa Mactan.

Si Kamatayan sa Iyang Kama Uban sa Duha ka Babaye


kutob iyang kiyod

sa lingagngag
sa mananabtan

hagba iyang halok

sa bilahan
sa mananabang

Kahingpitan sa mga Kanta ni Yoyoy: Pipila ka Pamaagi sa Tinaghoy nga Pagpaminaw

Tutoki ang tuktogaok nga nituyhakaw
gikan sa tangkal. Kidhati ang hiniktan
samtang nagtuhik-tuhik
sa nangakay-ag nga mga lugas
sa adlaw.

Simhota ang sampot sa igtatari sama
nga duna’y ikatulong buho sa imong
ilong diin gitisok ang liso
sa tago-lilong.

Tilapi iyang tapay diin gakumbitay
ang duwende nga kalit mangluwa diha
sa imong dila kon dili ka
kahibalo manghiwi
sa samin.

Hawiri ang habagat sa mga tingog
didto sa tigbakayan hangtod manurok
ang tabunon nga balhibo sa imong ugis
nga dunggan.

Pagmatuod sa Chaos Theory Pinaagi sa Kamatayon ni Yoyoy Villame

Napandol, nalukapa ang nanaghoy
nga terorista. Duyog sa aligato
sa pamalikas, nalagpot
ang iyang pustiso.

Padulong sa kasilyas sa palasyo,
ang nagkalibangang’ presidente
nadakin-as sa banaw
sa iyang singot.

Nabungol ug nabuta
ang mga mitngaw daplin sa suba
sa Loboc kay mikilat ug midugdog
ang kamera sa mga turista.

Nagpagimaw sa iyang atngal atubangan
sa computer, ang babaye gasupsop
sa kauhaw sa biyudo kansang kapikas
gi-breast cancer.

Pahiuyon sa alimyon sa kalamay
sa basurahan, ang ilong
sa ilagang pawot gikuninitan
sa mga hulmigas.

Napaakan sa mananabtan
ang iyang dila. Natuk-an
ang haranista, nakatulon
sa natagak nga bitoon.

7/19/2008

Soneto Alang sa Lumad nga Suhito

Bitaw, matugka'g matag-tiki ang magtan-aw. Sayod ko
Nga makalilisang gyod ang pagka-opaw sa kabukiran
Sa Sugbo. Apan di gyod mi mangawot sa among ulo
Bahala na tuod og di mi makatag-iya anang kalasangan
Sa Madagascar ug Amazon. Bisan pa, ako mopahibalo
Nga binatonan sa bangaw ang among dila. Mabulokon.
Pananglitan, ang katingalahang tiki nga tago-lilong,
Motuo ka’g sa dili, hagbay ra diay nailhan ug naangkon
Sa mga mangtas mangayam og mga yamogong pulong .
Banghitaw! Mao kuno ni lumad nga hubad sa chameleon
(Sigon pa sa www.binisaya.com). Ay, magbabalak!
Ambot la'g mopilit ba kaha ning mananapa sa pahak
Sa atong kaliwat. Samot na ron nga labihan kasinaw
Ang linitokang' gipanitan sa tila-lingla sa langyaw.

Kawhat sa Kahinam: Nagkayuring nga Yamyam sa Nag-ugom og Uling

Pananglitan, si Prometheus
Mao’y santos sa mga kawatan.
Kon mao, maghupot ko’g usa ka pungpong
Nga kandila ug mangiyupo nga dili unta maposasan
ang mga pak-an: mga bantogang balhiboon og kamot
Sa Pasil, Ermita, Villagonzalo, Lorega, Hipodromo.
Kay ang kidlap sa ilang pulso—makakawhat bisan
Sa tipasi sa mga aligato— lagmit mao ra’y
Makasakmit sa langgam nga nagkalayo
Sa matag huyop sa panghupaw sa kahinam
Ug taghoy sa kamingaw. O, Siloy!
Silaw kaayo ang anino sa iyang paglupad ug
Pagtugpa sa kawayanan taliwala sa lapad nga
Wanang sulod sa alimpatakan—tin-aw,
Wala’y kalainan sa alisngaw sa Antartika, bulok-puti
Ang pagkahanaw: buwa sa kalimotaw nga hagbay rang
Gatutok sa pulang letra sa kalendaryo—petsa onse
Sa Septembre—nga lagmit mao’y adlawng natawhan
Sa tanang mga kirawan nga naglabni bisan sa kalag
Sa kabukiran nga nangaugdaw, tin-aw ang aso
Ug wala’y kalainan sa mga abo nga nanugdon
Sa mga dahon sa kakahoyan alirong
Sa Auschwitz-Birkenau, Hiroshima, Nagasaki…
Way utlanan ang tungol, padayon ang kahangol.
Sus, kon ang siloy magpabiling dili madakpan
Sa akong mata—O, Prometheus!—
Simbako gyod kon pasagdan niya nga masubli nako
Ang gidangatan sa mangtas mokilaw nga T-Rex.
Magbukal unta kanunay akong laway, magpanilap
Sa panghinaot uyamot nga makatilaw
Puhon og barbekyung Phoenix.

Tulo ka Haiku: Tulo-Laway nga Talan-awon

“Three Japanese men and their female companion were arrested for allegedly filming a sex video in Lapu-Lapu City’s uninhabited islet of Sulpa... a few meters from the Olango Island bird sanctuary, popular among tourists in search of a pristine beach.” —Sun.Star Cebu

Pako nasaghid
Sa lapok. Ay, naniid
Ang udtong tutok!

Gituhik-tuhik
Ang bangag sa kinhason
Nga balhiboon.

Hangin naghangos.
Nahabilin sa balas--
panit sa halas.

Pantun: Paghandom sa Katapusang Adlaw nga Gikauban si Pantaleon Auman

Nagpanon ang kaubanang magbabalak
Sa tungason nga utlanan sa kahilom.
Uwat ilawom sa among dunggan: duslak
Sa iyang tingog lagpas sa kilum-kilom.

Sa tungason nga utlanan sa kahilom
Nag-awas-awas ang among baso-- tuba
Sa iyang tingog lagpas sa kilum-kilom.
Gasakdap namo: itom nga kabakaba.

Nag-awas-awas sa among baso-- tuba
Sa natawhan niyang bukid sa Agsungot.
Gasakdap namo: itom nga kabakaba
Sa among pagdumdom, naglibot-libot.

Sa natawhan niyang bukid sa Agsungot
Subayon sa bakilid ang sam-ang. Hangak
Ang among pagdumdom, naglibot-libot.
Nagpanon ang kaubanang magbabalak.

Ars Poetica sa mga Piniriso

"The 1,500 Cebu prison inmates who danced their way to global fame when their music video Thriller popped up on YouTube have conquered the print medium as well. They have made it to the pages of Time -- on the international magazine’s list of the most watchable Internet videos for 2007.” – Philippine Daily Inquirer, 12/21/2007

Bahin sa mga bagis nga wa’y puangod sa ilang kalapasan, paminaw. Sultihan tika sa tinuod. Sama nila—mga mangingilad, mga manglulugos—gikumkom pod nako ang balaod batok sa pagkatulog. Angkonon nako nga dili na maihap ang akong gipatay. O, mga gutling, mga gutlo, mga takna! Bugti ning tanan, ania, andam ko sa kaugalingon nakong reclusion perpetua. Way sukod sa bawos.

Tan-awa, gadugo akong kamot bisan dili ako mao’y gibartolina nga nangamras ug nanumbag sa bungbong. Naputol ang iyang ugat. Apan ako ra’y nakadunggog sa taguktok sa semento sa pagpakong niya sa iyang ulo samtang gabanda-banda ang iyang singgit:
Haikughazalvillanelle! Tankapantunsonnet!

Buanga ka! Tingali mao ni imong idul-it sa akong dunggan kon imo pa kong nasakpan-- nagwitik-ihap sa akong mga tudlo takdo sa pinitik sa mga pulong, nagsukod sa mga rehas sa akong pagkatanggong.

Apan sultihan tika, ingon ini pod ang pamaagi sa mga idlas. Kulba-hinam. Tan-awa ra god si Michael Jackson ug ang kauban niyang mga zombie, nangikyas gikan sa ilang lubnganan. Paminawa ug sud-onga ang ilang mga lihok, untop ug dungan sa way kagar nga tukar. Ang tagubtob sa ilang mga tunob. Ang kumpas sa ilang mga kamot. Batok sa kamatayon, ayaw kahadlok pagsayaw. Bayle tibuok kalibotan!

Bahin sa paglingkawas, sultihan tika kinsa’y matuod nga mangtas. Pagmatngon, tan-awa ang akong mga kuko. Pinutlan aron limpyo sa paggunit nimo. Dagan, dakpa ko.

Ghazal Bugti sa Nagbaga nga Gasa ni Nostalgia

Iya kong gihuyopan, ug nag-aso ang akong dughan.
Ang santilmo sa dagat nikuyanap sa akong dughan.

Batok sa kangitngit nga nag-apong sa akong alimpatakan
Ang iyang mga halok nagduslit og dan-ag sa dughan.

Gataban ming duha lingkawas sa isig usa namo ka isla
Diin gakamang ang lumot padulong sa dughan.

Uyon sa waldas sa iyang lawas ang lawig sa balsa
Sa akong pagtinghaya. Nagbawod ang iyang dughan.

Nagdungan mi’g abot sa tumoy sa among ginhawa
Sumpay sa lilo nga naglikos sa duha namo ka dughan.

Ania, ikaduhang panit na nako ang iyang hilanat
Batok sa kabugnaw nga daw bagakay sa dughan.

Katin-aw sa akong dunggan! Iya kong gihunghongan:
Nakaplagan na nako ang Atlantis ilawom sa dughan.

Ikaduhang Ilong

kon makaangkon ka ini
mahimong pikatan bisan kadtong gitugahan
og ikatulong mata

sayon ug masakpan ra dayon
kinsay angayan likayan
bisan pag naligo siya og bendita
bisan pag gipaningot siya og duga sa rosas

way makalingkawas
sa imong pagsuhid sa kamatuoran bisan kini
walay kalainan sa usa ka kasilyas
sulod sa ihawan

dili kuyaw
ang paghigugma ug dali ra ang pagluhod
bisan magbuy-od pa ug buot simbahon
ang babayeng tuwayon

dali ra pod ka makaalinggat
ug takos mohangop sa katahuman bisag kini
hilom ug danlog kaayo
sama sa surambaw
nga takulahaw lang moipsot
bisan taliwa pa sa tapok kay hadlok
masakpang nakautot

Bingwit a la Villanelle: Taghoy nga Nagpanilap Tubag sa Tinutokan sa mga Isda ni Kimsoy Yap

Ayaw katingala. Wala ka gitiaw
Sa gihuptan niyang’ lawod lagpas
Sa pasol sa iyang pagtukaw.

Dili ang iyang brutsa, bisan pa’g daw
Duna’y bertod nga paon, mao’y mangtas.
Ayaw katingala. Wala ka gitiaw.

Dili ang mga bulok-bangaw, naglutaw
Sa kahayag, ang way puas nagpataas
Sa pasol sa iyang pagtukaw

Ug nagpalawom sa iyang kauhaw
Sa pagkaplag sa gitinguhang idlas.
Ayaw katingala. Wala ka gitiaw

Sa mga isdang bulawan ug nagsinaw
Sa kapula nga wala gyod makaikyas
Sa pasol sa iyang pagtukaw.

Saksi karon kining mga isdaa: Ikaw,
Ang imong kalimutaw ang natukas.
Ayaw katingala. Wala ka gitiaw
Sa pasol sa iyang pagtukaw.

7/08/2008

Tanka(lisang)

Kabahin ni Nang Rosa, Ianfu* kaniadto

Kilumkilom na.
Gipangkaykay gihapon
Sa mga sunoy--
Abo sa mga dahon.
Nanuhik ang huyohoy.

Kabahin ni Day Daisy, Japayuki na karon

Kaadlawon na.
Gikamangan sa yamog
ang kabulakan
lakip ang bitin—tinta
nga gikulit sa panit.


___________________________
* Ianfu -- Hinapon sa comfort woman

Tanka(talagman)

(alang sa mga naalaot sa gidangatan sa mv Princess of the Star ug sa tanang gikudlitan ang palad og marka-bahala)

Kanang kanaway
nga nisakdap sa kilay
sa dagat, wala
kaha na nagpangita
sa nabutang bathala?

+

Ug ang katuskig
sa mga lusay diha
sa baybay, dapig
diay sa gitug-an sa
hangin: Shikatanagai...*


____________________________________________
* “Shikatanagai," or "It can't be helped"--the Japanese response to every setback., from terrorists to burning houses to long hours, crowded trains, and sudden deaths--sounds fatalistic and too ready to surrender power to the heavens.” – Pico Iyer, The Global Soul

Hoy, Mga Ignoy!

“American students are learning about Cebuano culture and way of life… Thanks to Cebuana teacher Lourdes Gana-Gonzalez, students now know that there is McDonald’s in the Philippines, and yes, Filipinos have mobile phones.” – Sun.Star Cebu, 30 June 2008


Sanavabitz, gimme a vreyk! Dats wat hepin to
olob yo por olwiyz, ya nowh, pliy-eng yer vijew,
stapz layk dat, zketbowrding en zerfing the net.
To hell widda werld, ze? Wat ya ze ez wat ya get…

(Sus, didto pa mos’ amo, mga inday ug ondong,
Kaigit gyod mo! Pastilan, Makdo ra’y inyong
Pambato? Labaw pa amo ana, uy. Bisan asa ka
Punta, hastang panug-ab taman sa ginhawa.
Bahala na'g ma-Hepa. Aber, kaila mo’g Sutukil?
Naa mo’y balbakwahan sama didto sa Pasil?
Naa mo’y linarang pakapinan og kinuposan?
Naa mo’y batsoyan? Nya, naa mo’y Larsian?
Katilaw mo’g ngohiong duol sa San Carlos,
Lansiao ug tinuwang bakasi didto sa Ramos,
Ug siomai sa Labangon? Naa mo’y pungko-
Pungko diin inig human lami pod itabako?
Ay, sus, di na lang ta magstorya bahi’g inasal
Nga gipaksa’g mansanas samtang gahalhal.
Bitaw, tinuod daghang patay-gutom sa amoa.
Apan kon kaidlas atong hisgotan, hala ka,
Layo ra mo sa kumingking sa mga idlas kaayo
molabni’g mga selpon, mokaon bisa’g kayo.)
Kamon, yo reliy tink da werld ez yor oyzter?
Ipso, yo shod be etin alayb bay yor titcher!

7/06/2008

Nangagda si Nostalgia

gikablit ko sa iyang sitsit ug nangatol
ang akong bagulbagol

mahimo bang manghinguto ko niya
diha sa hagdanan padulong sa buwan
matag tingtakdol

igo ra kong niyango pinaagi
sa pagtilap sa iyang mga kuyamad
sa akong palad

gisupsop niya ang dugo sa akong dila
gabuwabuwa akong baba

Natakdan Ko sa Nuka ni Nostalgia


Gikawot niya iyang bugan
dayon iyang giyak-an ang akong nawong.
“Tan-awon ta,” matod niya samtang gapiyong
ug gaagulo, “kon makalimot ba ka nako.”

Sukad niadto, kanunay na katlan akong
dila sa kahidlaw. Daw dugos ang tabisay
sa akong laway, milapaw sa kurikong

sa akong kasingkasing, nagpabugnaw
sa lab-as nga uwat. Ug bisan sa among gilay-on,
gipaksit gihapon sa iyang mga kuko ang kugan
ilawom sa akong agtang.

Dili Ko Inutil Kon Makatukod Ko'g Motel

(harana alang ni Miss America nga nagdamgo og world peace ug sa tanang dumuduong nga natanggong taliwala sa katahom ug urom)

dinhi diin daghan
ang nagpangiyod ug naghangos
nga motinghaya ug motidlom
sa bawod sa biga

sa gatas ug dugos

dili na kinahanglang
magtukod ko og simbahan
hangtod manglugmaw
sa akong mata ang bindita

sa gatas ug dugos

diin usa ka lawod ang higayon
sa pag-agas sa tam-is nga singot
gikan sa kilay ug ang katin-aw
sa dugo bawos

sa gatas ug dugos

dili na kinahanglan
ang mga anghel kon mag-abot
sa akong motel ug di mag-ibot
ang turista ug ang terorista

Tinubdan

Bantang ang atabay
atbang sa bintana sa lawak
ni inday nga bag-o lang namukol
ug karon nahumol sa kabugnaw
nga nibanaw sa banig dihang
nilakra ang kainit ug kapula
sa iyang kahimatngon.

Mibangon, nagkaang
iyang lakang ngadto
sa tamboanan aron tawgon
iyang tatay nga hagbay rang
nabiyudo ug karon nagsangkiig
sa pagkawos og tubig.

Ang iyang singot sumpay sa pisi
naglugyaw sa timba nga di tidlom
kon di ikalit og kaw-it sa panit
sa katin-aw ug dayon ibusdak
ngadto sa pusod sa tubod,

ug hapit nalublob
iyang ubol-ubol dihang siya
nakalitan sa buak nga tingog
sa iyang bugtong anak nga
sa iyang paminaw mao pa’y
pagkatugkad ug pagkat-on
unsaon paghilak.

Kon Makighilawas Ko sa Manananggal

(alang sa tanang nanglupad sa laing nasod aron manimpalad)

Lagmit malangkat ang kataslak, ug mobilangkad
Ang kahigayonan sa pagpagaan bisan pa'g pasagad

Ang bagnos ug hangos sa upat ka hangin gukod
Sa akong kahigwaos. Bisan pa gani’g magbaguod

Sa tunglo sa panginahanglan, ako gihapon molutaw
Tultol sa tumong sa akong dila. Andam ko mokilaw

Sa kangitngit sa pagduha-duha ug pag-inusara.
Mokitkit sa kamingaw bisan pa gani’g mobara

Ang uwang sa irong latagaw sa akong tutonlan.
Lihay sa mga bagakay, akoa gihapong' matultolan

Ang putol sa akong pusod. Di gyod ko mawagtang.
Makat-on ko pagbalik bisan kapila pa ko maukang.

Lakbit-Lantaw sa Impyerno ug Purgatoryo Duol sa Simbahan sa Sto. Rosario

Gawas sa ganghaan
diin pabawgon ang pikas tuhod
aron makasulod tadlas sa duha ka palad
nga gapilit sa inamang nga panangpit

way kihol nga gidawat
sa nagbuy-od nga buang—nagsiwil
ang bulbol—ang tanang pasiplat;

way panumbaling
ang irong kagiron sa kampanang
gabagting samtang gayagaw ang alirong
sa mga debotong langaw;

way nakadungog
sa hubak sa batang namaligya
og kandila samtang hangak nga gapaghot
ang mga tambutso sa trapiko;

way bawot
ang bug-os ug pinabato nga postura
sa ga-yoga kon itandi sa nagluhod nga
makililimos—pilit pas grasya ang buhok
nga pinahuping sa grasa sa pomada
ug hugot nga naghupot sa lata—

way banha
sa iyang paghatag
og kahigayonan sa tanang lumalabay
nga makasasuway og kab-ot sa kuko
sa ginoo bisan og pinaagi sa gamay,
gaan ug kadiyot nga
hagbong sa sinsiyo.

Nahibu'ng si Inday Nganong Iyang Manoy Maora’g Tuko sa Bungbong


tingalig dunay gipasayaw
ang iyang maguwang nga
maorag gatambol ang kamot
ug ang kalimutaw halos
mosudlot lahos sa lungag
nagkadusingot ug nauntol
kay wa damha ang iyang
singgit dihang nakuratan
kay nagtuo nga makamatay
kadtong kalit lang nisidlit

Balikbayan Box


inig abot ini

magyunyon pod ang balay magpunsisok
ang kahayag lahos sa tugkaran sa tibuok
gabii hangtod buntag gyod ang kasadya
sa gawas motabon sa kahilom sa gihaya

inig abli ini

7/01/2008

Bagsik ug Seksi ang Babaye
Labi na’g maayo moub-ob
og mais inanag. Ay, sus, di ko igsapayan
nga magtuwad-tuwad sa pagpaypay
ug paghuyop sa huyohoy diha sa uling
bahala na’g mapuling.

Labi na’g hugot mogunit
og alho; bisa’g magkadusingot,
wa’y pugong kon molusak sa saging
sa iyang lusong. Ay, sus, di ko igsapayan
nga magbuy-od siya sulod sa nigo,
andam kong molukdo.

Labi na'g gahi kutasan, anad mokabayo
sa kudkoran. Ay, sus, di ko igsapayan
nga maminhod akong kamot og hilot-
hapyod sa iyang mga lutahan, bahala na
bisan pa’g mahutdan ko’g lana.

Nibaw's sa Nakamenos
Yeah. Yano kong’ nitando sa Kana nga niduol
ug nangutana nako:
Do you speak English?
Gitunolan dayon ko niya’g dalag nga papel.
Gigunitan sa tuo niyang kamot ang iyang anak,
nagbitbit og monyeka nga pughaw pod og mata
ug wa’y kihol sa akong pagsukot:
Does it talk?

Gisuta nako ang nasulat sa leaflet. Nagsyagit
ang pagdapit sa pagtambong sa ilang simbahan
nga lahi’g tinuohan. See you, matod sa Kana
dayo’g lakaw guyod sa iyang anak nga nilingi
nako nga lagmit sa iyang panan-aw dili-ingon-
nato. Gikumot dayon nako ang pahibalo.
Giitsa sa basurahan. Gipakapinan nako’g tutho
sa bubble gum nga katab-ang na la’y nagpabilin.
Nipilit. Wa’y kalainan sa lama sa akong dila
(nga dili gyod malutas sa sabaw sa utan-Bisaya.)

Yeah. Kon nagtuo sila nga maglaway ko, masuya
sa ilang isangyaw, makaila ra nya sila kang kinsa
ang kataposang katawa. Yeah. Yeahwa ra!

Samtang Nagsuwat og Balak


dili na nato kinahanglanon
ang pagbagting sa dunggan sa pari
sa kompisalan ug ang pagwarawara
sa yawa sa iyang ikog nga morag

kini mao ang dila

sa ginoo samtang maghuwat ta
nga mamugnaw atong dugo hangtod
atong mata moputi wa’y kalainan
sa bakak nga bugtong manulunda ra

mao’y mobutyag

Halad Alang sa Gibidli Nianang Katam-is ug Kahayag Diha sa Hallmark Card
Motambong ra ko sa imong kumbira kon mangtas ra
imong dapiton. Magtulo akong laway, mopasinaw

sa nanggimaw nakong tango kon imo kong ingnon
nga mahimong tunlon lakip ang tinidor ug kutsilyo,

mobagting sa plato sa akong paghiwa-hiwa sa imong
kasingkasing. Manug-ab ra ko kon ang imong kauhaw

matagbaw ra sa bino sa akong bugnaw nga dugo.
Manginit ra akong dunggan kon moangkon ka nga

ako ra’y imong hilakan ug wa’y laing kuyogan ngadto
sa mga dapit nga awa-aw diin dali rang molanog ang

katawa sa kangitngit. Langas sa sulod ning dughan
ang dakbayan sa mga ihalas. Ikaw unta’y maminaw.

Bulahan ang Hanap og Tinan-awan
Naandan sa dila, nakutlo sa pagpiko
Sa duha ka tuhod. Unsa pa’y laing pamaagi
sa pangiyupo nga tukma sa tanan? Diha ra ba lahos
sa lakwanan diin karon ang debotong tiguwang nagbaklay
nga nagluhod hangtod magbansiwag ang kubal
sa kasingkasing sa Ginoo?

Naa ra ba kana sa sulagma nga paglukso sa baying-baying
diha sa suwab sa balili nga nibaliko sama sa buko-buko
sa nangamuyo hangtod ang pughaw sa langit
moduhig sa lunhaw lakip sa bulok
sa tai sa baka? Naa ra ba na

sa nagsukarap nga agianan sa mga pako tabok
sa kisami sa simbahan diin ang pagkatagak sa kabulahan
wa’y kalainan sa gibug-aton sa iti sa salampati diha
sa kahoy nga ulo sa usa ka santo? Tingali,
masayran ra na sa pari:

iyang mata giuhaw samtang iyang giisa ang kupa,
dihang namatyagan ang atubangang lingkoranan diin
nagduka ang batan-on nga nagpatutoy sa iyang masuso.
Nagsugat among tinan-awan, tataw nga nangutana
kon wala ba’y laing nagpasiplat, nagpanilap
bantang sa iyang dughan.

Putak-putak sa Pito ka Patik


.
tutoki ko
gamay kaayo
apan sa akong
pagbutho
ang tanan
mohunong

kon wa ko
di moabot bisan
ang kataposan
sa kalibotan

. . .
sa ngalan sa amahan sa anak sa espirito santo

ako ra ang makasubay makasumpay makasulay
sa pagdugtong sa tulay tali sa pasumbingay
ug kalit nga kahilom tadlas sa pag-uyonay

?
nabuktot na ko og tinutok
sa tagolilong sa akong pusod

gibikogan akong bukobuko
sa pagbalitok pangita sa tubag
kon kinsa gyod ang nag-una
sa manok ug sa itlog ug ambot

nganong akong tiil nga latagaw
lingin sab sama sa akong opaw

!
ako ra
ang makatubag
ako ra
ang makakaplag
ako ra
ang di mobarag
ako ra
ang makabungog
ako ra
ang di matay-og
ako ra
ang di mokurog
ako ra
ang taas og utog

bisan pa og
nag-inusara
akong itlog

:
sulod sa among gakos
ang ganghaang lahos

layo sa kalibog ug kagubot
dili dili gyod mi mag-ibot

,
kuyaw malukapa ug mapangos
kuyaw mabugto ang gininhawa
sa naghangos

akoy mobabag
akoy mokuhit
akoy mokapyot

akoy mosugyot
hunong ug lingi
ayaw pagdali

“ ”
sangko sa uyokan sa dunggan ang among mga pako
sakdapon ug dakpon namo ang tanang halandomon

sunda ang amang kon di ka buot imong dila dagiton


Katekismo Kontra Pasmo


Kantaha ug kalawata ang ambahan
duyog sa huni sulod sa gingharian

sa pridyider nga gasugwak alang
sa atong katagbawan, malinawon
ang kabugnaw ug wa’y timik sa laraw
nga modasdas ug dayon mohabwa
sa himaya diha sa atong kalibangan
hangtod sa kataposan kitang tanan
maughan ug modailos lahos
sa imburnal, sa lawod, sa baba

sa Ginoo nga wa’y kutas gabugwak
og ulan: ulod ug gihay sa buwak.

Usa ka Buntag, Gilaay ang Tindero og Goat’s EyeKalit gibulikat ang iyang tabon-tabon sa hait
nga sungo sa kahayag. Gituhik, gikay-ag
sa mga tuktogaok ang iyang panghuy-ab.
Hahay, kalami pa untang ihagok suksok
sa dughan sa damgo. Didto sa lawak
sa sultan diin gapanilap ang mga ulipon
sa pagsuyop sa iyang singot, diin galutaw
siya sa gatas ug duga sa mga rosas. Didto
halayo sa bulhot sa tambutso ug abog
sa aseras sa Colon diin mao’y gidugokan
ang halas nga gabalikos sa salamangkero
nga gabaligyag’ gamot ug lana nga binotelya.
Duna ba’y haplas aron dugay magul-an?
Duna ba’y tambal sa suol sa kaguol ug
kamingaw sa iyang asawang napul-an?
Sukad siya gilayasan, iya pod diayng' nasuta
nganong panagsa ra lingion iyang baligya:
Pirmi man god siya malimot og panghimuta.

Dagkot


Itom ang dunggan sa hangin
nga gidul-it sa hungihong
sa mga kandila. Mga dila
nga nag-aso ug nag-asoy
sa gitug-an sa mga nagpiyong
pahilayo sa nag-alirong nga
bagulbol sa mga bungol.