3/13/2009

nabuntagan

Pinahangad akong tagay sa tigtimpla
sa kasubo ug kalipay. Magtiwas mi hangtod
makadlawnan sa akong pagpangukoy nganong
niawas ang lawod gikan sa dili maihap nga
mga mata. Gakipat-kipat ko kay gaaso
ang among gisumsoman: kasingkasing
sa unggoy nga giihaw, gilapwaan, giasal
kay gadanguyngoy kuno sa iyang asoy
kabahin sa kaagi sa akong kadugo.

Galutaw akong dunggan sa kalawom
sa gitug-an niyang’ mga tigmo. Kalami unta
ikilaw og buwak, usapon nga pinakagot ug
itutho dayon sa buyog nga giuhaw duyog
sa gakumbira nga mga langaw ibabaw
sa mga mumho ug sinuka gikan
sa kamabaw sa akong katingala.

Gaduka nako. Apan dihang nituyhakaw
ang daygon sa mga manok pahinungod
sa pagbalik sa kahayag, kalit mitaghoy
ang akong katagay ug gidalitan ko niya
og hagit nga gasakdap sa iyang pangutana--
Kahibalo ba kuno ko mamingwit og langgam?

Niadtong adlawa ko nakatilaw og tagam kay
naumod. Nakahalok sa yuta tadlas sa tahas
nga mobarog gikan sa akong pagsukarap,
moagwanta sa pagtilap og lapok
hangtod mahimo kong hinganta.

maayong laki ang magpaihaw sa mangtas
mosugot siya magpatuli pag-usab
bisan pa og kiskisan iyang lagay

basta magsinaw lang ang suwab
sa galaway nga kapintas ni inday

3/06/2009

bayanan sa kinhason ug lain pang mga lantawonon alang sa usa ka balikbayan nga wala'y nalakra nga tunob sa lapyahan

Dili labaw sa lawod ang langit nga buot
makab-ot. Bahin niini, lagmit gapiyong si Magellan
bisan taas iyang kaalam tugbang sa iyang paglibot
sa kalibotan hangtod naunlod ang mga isla
sa panganod ibabaw sa Mactan ngadto ilawom
sa iyang tabon-tabon. Dihang nalup-og, nawaswas
ang iyang dugo nga kalit nalasaw sa bawod
nga langyaw. Wa’y nasangpit bisan panamilit
sa kamingaw nga gatubod balik sa dughan sa iyang
inahan. Dili na makauli. Wa’y kalainan sa mga isda
nga idlas unta apan igo ra unyang ihabwa sulod
sa bildo nga hawla, ihagwa sa mata. Anaa sila.
Gitanggong sa tubig nga pinutos og plastik aron
paliton. Gihikyad daplin sa dalan Magallanes dili
layo sa libod-suroy nga makililimos. Dinhi unya
siya mohay-ad inig tidlom sa kagabhion, diin
magkumpayot iyang hagok sa habog nga sakayan
sa kalimot. Ang buwan wa’y katig, gapaanod subay
sa gilumotang dan-ag sa lusay ug gapnod.

sa minahal kong mapahitas-on

Naumod ko, lapoy akong dila sa layog.
Apan dihang ang imong paa migakos
Sa akong liog, wala na ko makatingog
Kinsa'y milampos sa akong pagpaubos
.

3/05/2009

gamingaw
Wala’y maskara, daghan
og dagway ang pag-inusara.
Wala’y kalainan sa bola nga
ginama sa tipak sa samin,
gatuyok ibabaw sa baylehan
diin usa ka buta ang huni
nga hubo sa kasubo, galukso
likay sa mga bildong labaw
ang kahait sa luha. Wala
mosayaw kadtong igo rang
nanabon sa ilang nawong.

gikan sa colon labyog ngadto sa lorega

Nagkalapok ang agtang sa kilom-kilom,
ug nagkampat ang tinta sa mantalaan
nga gitaklap sa dagway sa gidunggab. Nangatol
ang awom ilawom sa akong ilong. Wala’y gatagad
sa namaligya’g sampaguita nga nanguhit
anang mga nag-alirong sa gahay-ad, gasuyop
sa danguyngoy sa iyang inahan. Ayaw pangutana
nganong buot kong angkonon ang kahinam
sa iro nga gasimhot sa sidsid sa kagabhion
samtang didto sa ilang barong-barong daplin
sa ihawan gapasiplat si Inday Miyat kon
kanus-a mahinanok iyang maguwang. Moikyas
siya ngadto sa baylehan gikan sa iyang hilom
nga pagkaligo. Bag-o pa siyang gidugo.

3/04/2009

taliwala

(sa akong higala nga nanumpa isip American citizen apan
nagtuo gihapon nga wa’y nausab sa iyang pagka-Pilipino)


nagpabilin gihapon ang balilihan
sa iyang kahapsay bisan

gihiwa paglabay sa bitin
diha sa hawan nga duwaanan diin

usa ka bata wala mobiya
bisa'g nag-inusara sa tuya-tuya

hikap

(hubad sa Iningles ni Eliot Weinberger
gikan sa balak ni Octavio Paz)


Akong mga kamot
gaabli sa kurtina sa imong pagka-ikaw
gabisti nimo sa dugang nga paghubo
gapadayag sa kalawasan sa imong lawas
Akong mga kamot
gamugna og laing lawas alang sa imong lawas.

mutya sa monterey

Kay dili ko buta sa gitagik anang bato
nga naghulma sa dagway ni Steinbeck, natultolan
ug nahuptan nako gikan sa lapyahan sa Cannery Row
bisan ang dili na mapuslan. Tutoki

kining akong nahagdaw: pikas nga tipaka
sa imbaw. Gikubalan og gagmay nga mga kinhason,
gikutkot sa gaawas nga kaparat sa tingtaob bagnos
sa balas. Sud-onga. Kini wala gyod magupok
bisan kapila na matamaki sa gadasok

nga mga turista. Lumalabay ra ang tanan, sayod ta.
Apan dihang gipunit nako kining biniyaan sa lawod,
gihipos ilawom sa akong bulsa ug gibawon
sa akong pag-uli aron kini akong tipigan, dayag

nga bisan ang kangitngit sa kalimot nga di masukod
mag-agad ra gihapon sa akong kamot.

3/03/2009

sa mga libro nga wala pa nako mabasa
Kon sila unta duna pa’y salingsing, napaksit
Ang kubal sa akong kalimutaw hagbay ra.
Anaa sila, nanitsit. Naglaray, nag-alirong
Sa akong pagpakabuta-bungol. Makalinog
Ang han-ay ug lut-od sa mga pulong nga
Wala pa nako maagii. Maamang ko inig
Pangayo nako'g pakitabang kon ako ilang
Matabonan. Ug sa abog unya akong dila
Dayag masaghid sa larag nga buwak. Wala
Masimhot taliwa sa tanaman sa mga panid.

mga mansanas
(hubad sa balak ni Lyubomir Nikolov)

Natagak ang mga mansanas ug nadugta sa tugkaran.
Ug wala ka dinhi.
Kon dili, magpadayon ang tanan sama kaniadto.
Naglagaak ang gangis sa uga nga balilihan.
Nabuak ang bintana.
Nahagbong ang bato kilid sa higdaanan.
Natabonan ang unlan sa mga tipak sa bildo.

3/02/2009

panagtagbo, panagtakdo


Danghag ug wala’y utlanan
ang akong katingala. Nasaag ko
sa abtanan sa mga tingog nga gahuyop
og abog—nakatultol, nahidangat bisan sa labing
awaaw nga dapit: kigol, bugan, ilok, ilawom
sa alimpulo hangtod sa lim-aw tidlom ug tugkad
sa hagawhaw sa dughan. O, magbabasa!

Hawiri ko. Ayaw pagduhiraw sa mino
taliwala sa malamaton nga lasang sa akong
paghanduraw. Dawata kining pasalamat
sukad ikaw nailhan ug nahimamat pinaagi
sa pagtutok nako sa akong mga tiil. Tam-is
ang lapok sa papel: galakra og basa
nga mapa sa imong ngabil

unsa ang balak?
(hubad sa Iningles nga balak ni Adrian Mitchell)

Sud-onga kanang pagsayaw sa mga hubo nga pulong!
Uwaw kaayo ang tanan.
Usa ra'y mabuhat bahin ini--
Paghukas sa inyong bisti
ug apil sa sayaw.
Hubo nga mga pulong ug mga tawo naghiusa'g sayaw.
Duna'y mahitabo nga kasamok.
Nia na ang Pulis sa Pamalak.

Padayon og sayaw.

paglaom
(hubad sa Iningles nga balak ni Philip Booth)

Karaang espirito, sa sulod ug layo kanako,
kupti ug inata ko. Taliwa sa mga estranghero,
kahigalaan, dagkong mga kahoy ug lawod nga nangabuak,
pasagding tandogon ko sa gugma. Padungga ko sa tibuok musika,
patan-awa og tin-aw, pakab-ota og lawom. Abliha ko aron
makaplagan ang angay nga mga pulong
aron unta kini mahulma nga darohan sa akong mugna.
Nunot sa maayong palad, bisan ulahi, ihatag ako sa pagdalit
sa labing karaan nga sayaw... Unya ngadto sa maayong pagkatulog,
ug--kon kini mahitabo--malipayong paghigmata.