2/13/2008

butod sa deboto
Giasinan niya ug gisabwan
sa singot sa iyang kagutom
ang gadukot niyang kangitngit.
Gikumkom ang tinulo gikan
sa gihalad nga kainit hangtod
nahurot niya’g higop ang aso
sa mga kandila lakip ang laway
sa mga utitod. Ulipon niya
bisan ang mga higante sukad
hingpit ang katam-is nakaplag
dihang nakaluhod pagpupho
og mga mumho sa kahayag.