1/29/2009

sumbingay sa salamangkero
Kon asa ko motutok, mamuwak
Bisan ang labing suok. Managhoy
Ang bungi. Ang alisbo sa bakak
Mahimong aso sa dila sa tig-asoy

Nga mosabwag sa abo sa langgam
Gikan sa akong kawo. Ang iring
Sa akong kahilom labaw sa siyam
Ang kamatayon. Dili ko mapuling

Sa naabog nga uling sa tanang
Gidamgo. Moambak ko sa gahupo
Nga tulisan, gisundan sa kimpang
Niyang anino. Manulonda nako

Motug-an: Akong kaugalingon diay
Ang matuod nakong magbalantay.

nag-inusara ko

(hubad sa Iningles ni Melvin Dixon gikan sa balak ni Leopold Sedar Senghor)

Nag-inusara ko sa kapatagan
Ug sa kagabhion
Uban sa kakahoyan nga nagluko sa katugnaw
Ug hugot nga naghupot, siko ug lawas, sa isig usa.

Nag-inusara ko sa kapatagan
Ug sa kagabhion
Uban sa wa’y paglaom ug makaluluoy nga lihok sa kakahoyan
Nga nahanaw ang mga dahon ngadto sa laing mga pulo.

Nag-inusara ko sa kapatagan
Ug sa kagabhion.
Ako ang pagbinugtong sa mga poste sa kuryente
Diha sa daplin sa mga biniyaang
Kadalanan.

ako
(hubad sa Iningles ni Burton Raffel gikan sa balak ni Chairil Anwar)

Inig abot sa akong panahon
Wala’y magminatay og hilak alang nako,
Ug ikaw pod, dili.

Bahala na kanang tanang luha!

Usa ako ka ihalas nga mananap
Nga gipalagpot gikan sa tapok.

Motusak man gani ang mga bala sa akong panit
Apan mopadayon ko sa pagpadulong,

Magdala sa unahan sa akong mga samad ug kasakit
Mohasmag
Mohasmag
Hangtod mahanaw ang pag-antos

Ug bahala na lang

Buot kong mabuhi sa laing liboan ka tuig

1/24/2009

kataposang pikat sa kangitngit
Nikuyog ko sa panon padulong
sa akong lubnganan ubos sa landong
sa usa ka kahoy nga buwahan apan
dihang namugnaw ko sa mga tingog
nga lubog sa pagbangotan, wala ko'y
pagduha-duha nga wala'y labaw pa
kalunhaw sa umaabot 'kong uha.

kasamok
(hubad sa Iningles nga balak ni Ronald Wallace)

Giunsa nato paghunahuna sa atong gidumtan:
paglabang sa dalan aron
malikayan nga kini masugatan,
magpaka-aron-ingnon—kon kini manuktok—
nga wala ta sa balay,
magpalayo gyod aron
molimod sa bisan unsang kahibalo,
magpalabi sa pag-inusara.

Kinsa, sa ilang sakto nga pangisip,
ang mangita niini,
mangutana bahin niini? Kinsa ang di mobuhat
sa labing maayo aron di manginlabot niini?
Apan, kinsa man ang kanunay natong
gidala sa atong talad?
Kinsa, gawas sa kasubo,
ang labing maayong kakuyog?

1/22/2009

bahin sa akong bahandi


Kinsa pa’y ganahan makapanag-iya
Nianang harianong kapa ug korona?

Nia ko’y habol. Ay! Nia pod ko’y unlan.
Nia pa’y katanday labaw sa bulawan.

Nag-apong pod nako, lupig pa’y ulipon,
Tanang bulohaton sugod ugma puhon.

sukdanan nga lista alang sa mga bag-o nga mistiko

(hubad sa Iningles nga balak ni Li-Young Lee)

Suga, aron mabasa nimo ang mga pulong sa tablita.
Kamot aron masundog nimo ang mga laray sa pulong nga imong makaplagan.
Kamot nga pahulayan sa imong ulo.

Mga tiil nga mosayaw sa lakbit-saysay sa imong nakaplagan.
Langgam nga motilok sa imong kasingkasing.
Langgam nga motabang nimo paglitok sa linya sa mga pulong.

Gininhawa nga mopaypay sa pugaran sa ka’yo.
Hurnohan sa pagsuway sa napilian.
Korona nga ipabilin ilawom sa tiil.

Duha ka mata nga motan-aw sa usa sulod sa usa.
Tulo nga motan-aw sa duha sulod sa usa.
Pito nga motan-aw sa tanan sulod sa usa.
Kamot nga mopapas sa imong nga’n.

Asno nga mopas-an sa imong tai.
Unggoy nga moyuhot og sinsiyo ug pagkaon.
Igsoong lalaki nga motudlo sa agianan.
Igsoong babaye nga moluwas sa gibalibaran.
Igsoong babaye nga motubos sa mga uhot.
Igsoong babaye nga mopukaw nimo pakapin og mga halok
dihang nitidlom kang natagpilaw sa imong sinulat.

1/20/2009

lutaw nga langit

(alang kang Barack Obama sa iyang pagpanumpa)

Kanang panganod nga gapaanod
ibabaw sa among kapupod-an sa sabakan
sa Pacific Ocean mao ra'y dagway

anang galutaw sa Capitol Reflection Pool
diin wala'y kisaw nga gapauraray ang tin-aw
nga anino sa Washington Monument
nga buot unta nakong mao'y sangitan
sa mga tabanog nga tulilik sa bulhot
sa aso ug abog nga gaulbo gikan
sa mga suok-suok sa kalibotang
natugsaw ug nagkaunlod sa lapok.

Itugpo ko kining akong gambalay
nga papel tuskig sa tukog sinapsap
gikan sa lubi ug kawayan alang
sa akong duha ka anak ug namong tanan
nga gahangad sa langit sa imong ngalan.

1/11/2009

batang rugby, nga abi nako’g gaampo sa hulagway sa mantalaan nga nangalisbo sa tawhanong kahuyang
Aso sa ahos nga gigisa
(adobong baboy, barilis nga minantikaan),
ug alisngaw sa utan tinunoan nga gisugkay
sa bag-ong haon nga humay.

Alimyon sa sampaguita
nga gituhog aron ihalad ibabaw sa altar
diha sa tiilan sa mga balaan nga nagluom
og paminaw sa mga tarantar nga hungihong
sa among wala’y hunong ug wala’y
katagbawan nga kagutom.

Alisngaw sa dakbayan
nga nagwara-wara sa iyang mga panghaw.
Mora’g mga kandila sa simbahan diin
nasaag ang irong kibol, nanimhot mora’g
buot motultol sa lawas nga nahanaw
ug nadugta padulong sa kalimot.

Hala, dong, hingos pa!
Padayon hangtod manug-ab imong ilong
samtang wa po’y kataposan ang panihapon
sa among pagpabadlong.

pagkaon og piniritong manok
(hubad sa balak ni Linh Dinh)


Gadumot ko pag-angkon ini, igsoon, apan naa’y mga higayon
Dihang gakaon ko og piniritong manok
Dihang wa ko’y laing gihunahuna kon di pagkao'g piniritong manok,
Dihang hingpit kong nalimot kabahin sa banay, dungog ug nasod,
Mga nagkalain-laing dugoon nga utang nga bayranan nimo nako,
Ang akong kanhi mga kauwaw ug umaabot nga salaod--
Tanan, sa lakbit, gawas sa kagumkom nga panit sa akong
piniritong manok.

Apan dili ko yawan-on sa kinatibuk-an, naa’y mga higayon
Nga magdumili ko pagtilap ug pagtulon sa bisan unsa
Nga dili kasagaran matilawan sa katawhan.

(Nga, kon imong hunahunaon, sa bug-os wala gyod.)

Ug wa’y duda mao na nganong ang mansanas mao’y
hinungdan sa kagubot,
Ug ang karne nagdala og kaulaw,
Ug matag hangak sa hangin mao
Ang magpahuot sa baga og pulbora sa pusil ug aso.

nag-ampo na ka

(hubad sa balak ni Li-Young Lee)

Dihang ang hangin
Nilingi ug nangutana, sa tingog sa akong amahan,
Nag-ampo na ka?

Nakahibalo ko og tulo ka butang. Usa:
Dili nako mahuma’g tubag ang mga patay.

Duha: Ang tawo upat ka hangin ug tulo ka kayo.
Ug ang upat ka hangin mao’y tingog sa iyang amahan,
tingog sa iyang inahan…

O tingali siya ang pito ka hangin ug napulo ka kayo.
Ug ang mga kayo nanan-aw, naminaw, nanghikap,
nagdamgo, naghunahuna…
O siya kaha ang ginhawa sa Ginoo?

Dihang ang hangin nahimong magpapanaw
ug nangutana, sa tingog sa akong amahan,
Nag-ampo na ka?
Nakahinumdom ko og tulo ka butang.
Usa: ang gugma sa amahan

mao’y gatas ug asukar,
duha-sa-tulo nga kabalaka, duha-sa-tulo nga kasubo, ug unsa’y nabahaw

mao’y gigunting ug gipatubo aron mahimong pan
nga sa mga patay ug mga buhi saw-an.

Ug ang pagpailob? Mao na ang pagsugakod
sa makapakitbi nga pagpatubo ug pagmasa.

Ug ang kinaadman? Mao na ang nawong sa akong amahan
sa pagkatulog.

Dihang ang hangin
nangutana,
Nag-ampo na ka?
kahibalo ko nga kini mao ra ako

nga nagpahinumdom sa akong kaugalingon
ang buwak usa ka hunonganan tali
sa tinguha sa kalibotan ug himaya sa kalibotan, ug ang dugo

mao ang kayo, asin, ug gininhawa sa wala pa
kini nagpadali sa bisan unsang batuta o sanga, o kasway
nga gipukaw nga nagsulti. Kini ako ra

sa boda sa hangin,
o ang akong amahan pinaagi nako, nangutana:
Nakakita na gyod ka sa imong dangpanan?
Nangutana,
Nalipay ka ba?

Kahibulongan. Nasamok nga amahan. Malipayong anak.
Hangin nga duna’y tingog. Ug ako nga nakigsulti sa wala.

1/02/2009

gikan didto sa sears tower

Nakutaw ang akong kuto-kuto
ug kalimutaw didto sa kinahabogang bahin

sa America. Lupig pa nako’y luwan
sa barko nga nalukapa sa pangpang
sa unos, gibagnos sa gabungtod
nga mga bawod. Sa akong pagtambo
tidlom sa kilumkilom, gihikyad
sa dakbayan sa Chicago ang lawod
sa mga dagitab. Ay, dili diay hinubog
ang pasiatab ni Carl Sandburg:
“Come and show me another city…
so proud to be alive.”

Apan ambot nganong kalit lang nalagpot
ang gilawmon sa akong panghupaw
ngadto sa bukid sa Busay. Didto diin
ang pusod sa kagabhion kanunay
sayon matultolan, labi na kon
tutokan ang parola sa Liloan.

pagbasa sa gabii

(hubad sa balak ni David Ignatow)

Unsa’y akong nakat-onan nga mohupot nako
gikan sa yanong pagmatuod sa akong pagkahimatyon?
Wala sa mga hunahunang akong nabasahan magpabilin
uban nako og dugay, akong nakit-an ang kangitngit
nga nisuksok alirong nako samtang akong gisirad-an
ang libro ug nagdali ko pag-abli ini
pag-usab aron pasagdan iyang kahayag sa pagsilaw
sa akong dagway