12/12/2005

Tulo Ka Balak Sa Akong Kapikas

Sinulat ni: ARLAINE JAYO-OBENIETA

Walay Gana Nga Mahimong Geisha

Bantay lang ka og imo kong talikdan,
pasagdan nga maghuwat sa pagtaghoy
sa takori inig bukal sa tubig samtang ikaw
makig-indigay ni Basho, magbantay
sa pag-ambak sa baki gikan sa kawanangan
sa imong kahibulong ngadto sa lim-aw
sa imong pagtukaw.

Sa akong pagkutaw
og kape, bantay bitaw og dili nimo
paminawon ang akong laraw: Ako
makigharong sa tirong nga nagsawum-
sawom sa akong kahilum.

Di gyud ko mahadlok. Di ko mamilok
kon imo kong hagiton og pakigdam-ag
sa isig-usa ta ka baybayon.

Unsa man ka? Sukol ka'g rengga?


Konsentidor Ang Konsensya ni Constancia


Samtang imong gi-utaw ang polo
sa imong palahubog nga bana,
siya gatagawtaw samtang nangita
sa pares sa medyas: Hinampak, asa naman?
Hapit na kuno siya ma-late sa iyang
taratat-taratat-taratat trabaho.

Sakto ka nga wala nimo siya tubayi.
Sakto ka nga igo na lang kang nanghupaw.
Sakto ka nga giluom nimo imong tyabaw

dihang nanglupad ang mga aninipot
gikan sa iyang kumo ngadto tugpa
sa imong kalimutaw: Peste kang dako!

Sakto pud baya imong bana. Dili baya gamay
imong kasingkasing alang niya bisan pa'g
kapila ka na miburot. Kapito na baya nilobo
imong tiyan. Lahos na pud sa ikapitong bungtod
kon kwentahon ang gilay-on
sa imong katapusang gakus ug halok
nga mibayaw nimo ngadto sa ikapitong langit.
Ma-ihap pa ang mga bitoon apan dili
ang mga higayon nga nanghupong ka
sa itom ug puwa nga pungpong
sa mga bun-og. Daku ka'g purohan
nga purong-purongan isip hara
sa mga babayeng maglakaw nga magluhod
sa simbahan, nabug-atan sa kadena
sa ilang rosaryohan. Bulahan ka

sa babayeng tanan nga nag-ambahan unya
tungod kay walay kunot ug puti kaayo
ang polo sa imong bana nga espoting kaayo
sa iyang pagposing, sa iyang kahilum
nga wala'y katapusan diha sulod
sa iyang lungon. Ila kang i-ampo
human nimo siya gibuno.


Nganong Dili Molingi Bisan Sitsitan
Ang Babayeng Ganahan Magpakigol?

Sa iyang pagpakipot,
samtang nanghagit ang iyang sampot,

buot gyud niya nga mosunod
silang tanan nga dila ra'y labod

kon malibat sila inig labang sa dalan
ug magsiga ang mata kay naligsan.

Tulo ka Hagit Gikan sa Akong Kapikas

Sinulat ni ARLAINE JAYO-OBENIETA

Lima Ka Kondisyon sa Akong Pag-uyon

dawaton nako ang imong kamot

kon andam kang mohimamat sa akong pagkahigmata
kon makighilawas ka sa akong pagkalingkawas
kon motaghoy ka duyog sa akong paghilum-hilom
kon mokalawat ka sa akong pagdumili

matag karon ug unya,
ug ugma damlag

kon dili ka mahadlok agakon
gikan sa imong pagkasaag


Kon Buot Mo Akong Abton

pasagdi na lang ng mga bitoon
kon buot mong angkonon
ang akong langit

igo na kanako ang kangitngit
basta dili ka magbasul-basol
sa imong pag-uwang

panahon sa akong pagtakdol


Pagbadlong Kang Ondong

Dili na kinahanglan nga motungtong ka sa atop
sa kalibutan aron imong ipadahunog ang dugdog
sa imong tingog, aron imo kong pakitaon
ug pabilibon unsaon nimo pagkalawat sa kilat.

Paghilum ra gud diha, dong. Ayaw pagki-at.
Hunong na intaw'n anang imong pagkidhat-kidhat.

Mouban lagi ko nimo. Labi na kon molayat ka diri
sa kawanangan sa akong lawak diin, uyon sa di-
matagna nakong mga panahon:

Makigsawo-sawo ka sa iring sungkaban.
Makigbirigbirig ka sa barangan.
Mosakaysakay ka sa pak-an.