4/12/2009

masulob-ong mando sa mangtas alang sa mga managhigugma

Kamong tanang mamumuno
sa saag ninyong pag-inusara, idakdak
ang inyong mga tiil diha sa lim-aw
nga dugo. Hukas kong moambak uban
ninyo, dayon mokawas ug mosubay
sa inyong mga tunob hangtod
matultolan ang langob luyo sa busay
diin sarang masalipdan og gabon
ang aso, abo, ug tyabaw balik ngadto
sa adlaw nakong natawhan.

4/10/2009

lilo sa libak

Sumpay sa dila ang gaway
Sa kugita. Wala’y lapyahan
ang lawod sa mga laway.
Galutaw ang mga dunggan.

4/08/2009

tinghulaw nga pagtultol sa tubod gikan galibod-suroy sa mga dapit nga langyaw

Mahimo nga mangaw-it
imong kaugalingong dila
diha sa ibabaw nga ngabil—mapaksit
ug maughan sa laway sa pagtungas
balik sa nataran sa mga sip-onon
nga talidhay. Layo na ka’g naabtan,
apan ang imong mga tikang mahimong
duol ra sa dulhogon nga pagkaligid
sa kimpang. Lagmit diha sa imong tiilan
siya mahidangat. Kon ikaw mangutana
kon hain na ang mga umahan, kalit
kang uhawon sa iyang tubag sumpay
sa kahilom subay sa mga mugbo
nga bungtod sa mga patay, gitultol
sa iyang pinabudlot nga simod.
Tua
didto
. Igo ra tingali kang motingsi,
ug makahibalo na gyod ngano uroy
mangliki ang samin, ug ikaw
mabungi sa imong pag-asoy.

4/06/2009

gamay nga babaye

(hubad sa balak ni Hassan Najmi)

Sa uwanon nga gabii gabarog siya nga gahilak.
Sama sa wa'y panalipod nga uwan siya gadanguyngoy.
Wala nako giaswat akong mata gikan sa libro.
Ug wala nako pahiri ang iyang mga luha.
Sa wala pa ko mahinanok
Nagpakita siya sa katapusang anib sa nobela.
Aron dili makahilak
Gitak-op nako ang libro, ug akong ulo sa unlan.

4/04/2009

kapanganoran

(hubad sa balak ni Sladan Lipovec)

paghubit sa mga panganod
ikaw kinahanglang magdali
kay paspas kaayo ang ilang pagkausab
sama sa gisulti ni zymborska

ug ang banay
mahimong mahanaw
sa usa ka gutling
sama sa banay sa mga panganod

mao nga kinahanglang suwaton nimo
nga paspas ug sa tanang higayon
inig suwat nimo kabahin sa mga panganod ug mga tawo
aron ang idlas nga tabas sa mga pulong
dili magsunod og usa ka
tabas nga mabalhinon
apan maghubit
sa labing gamay
nga arko sa gakabuang nga lingin
diin ang tanan
nagtuyoktuyok
sa kalami sa yano
nga pagpakabuhi palami
ug wala'y kaharuhay

4/01/2009

alang sa dalagang amerkana nga akong gikatupad sa eroplano

Dili nimo ni mabasa. Dili ko
mahibu’ng kon wala’y nahabilin
niadtong higayon sa atong hinanali
nga paghimamat. Wala gani ta
mag-ilhanay. Wala ta’y laing gitug-an
gawas sa dalikyat nga pagmatuod
nga dili ta mga ihalas. Patapsing
nga pahiyom. Tando-tando
sa mga pangutanang gatuhik-tuhik
sa mumho sa atong gisaw-an nga
kahilom. Wala’y pulos-- panamilit
nga lahos sa kalimot. Igo na
kining akong nahibal-an: Bisan
gatapad atong gilingkoran, gasaghid
gani ang kilid sa atong tuhod, layo
ug lahi ang atong padulngan. Apan
inig dangat nako ngadto sa tuldok
sa tumoy niining panghupaw,
mapamatud-an nako nga dili diay
tinuod nga nahisulat sa hangin
ang tanan. Kini dili kawang.