8/28/2006

Teknolohibat

Bulahan ang mga buta: Dili makurat,
dili molugwa ang kalimutaw.

Bitaw, udtong tutok na ra ba
niining siglo sa salamangka. Nakiglumba
ang mga mugna sa makina sa matag kisaw
sa pilok. Madangaw na ang kawanangan
sa kinaadman. Sa tumoy sa tudlo,
ang kalibutan usa ka lusok nga muta.
Nakigharong sa kahabog sa panganod

ang pinatindog nga kumagko,
nagsundog sa tamla ug tagik

sa Ginoo. Nangidhat silang Watson ug Crick.
Namikat ang nagpakatap og katahap
batok sa katingala. Nanghadla ang ilang

lamat: Wala’y dili mabuhat.
Bisan ang mga ilaga sa suok-suok
sa Pasil mahimong pasanayon isip
mga kwaknit, paluparon ngadto
sa mga kampana sa Vatican ug patugpahon
sa mga saag ug wala hiilhing mga lubnganan.
Ug ang urom gikan sa agulo sa kagutom
sa Africa mahimo natong saw-an samtang

gadamgo si Bono og kumbera sa kanta.

Palaran ang nangapkap kon asa padulong
ang luha sa ikatulong mata.(Tipik sa hugpong sa mga balak nga nakasakmit sa Unang Ganti sa Gawad Komisyon 2006 nga gipasiugdahan sa Komisyon sa Wikang Filipino.)

8/22/2006

Misteryo sa Kahayag Café
Kinahanglan duna'y kangitngit. Kay kon wala, unsaon
pagkahingpit sa buwan? Unsa’y katumanan sa mga bitoon?

Bisa’g bagtok ang kabugnaw sa kagabhion— gitug-an
sa mga halok nga wala’y mga ngabil ug dila, giduyogan

sa mga kanta nga wala paminawa— ayaw kahadlok
pagtilaw sa kamingaw. Kay kon dili, unsaon paglad-ok
sa laway nga nangalisngaw sa kauhaw? Ug kinsa
ang mangagda aron saw-an ang kagutom sa isig usa?

Mosubang ang adlaw taliwala sa atong lamisa.