5/25/2008

Timailhan sa mga T.N.T: Usa ka Pag-usisa sa Pagduha-duha Atubangan sa Samin

"What you see is what you get."
Nagsul-ob sila og katugnaw
sa kainit sa imong tinutokan.

Nanambok silang tanan, natagbaw
og likay sa gutom nga pahiyom sa kalabera

nga imong gimaskara. Taas sila’g barog,
masukod sa imong aninong nagtukaw

sunod sa ilang mga tunob. Tua sila dangop
diin ang linog sa imong hunghong

nagtug-an sa naglanog nga kahaw-ang
sa kaugalingon nimong langob.


Apas-Pasidaan Aron sa Ulahi Dili Masaag Gikan sa Linya sa U.S. Embassy

Pasagdi ang iring sungkaban
nga motila sa imong tiil.

Patiri ang magwawali sa aseras
nga wa’y kutas nagpanikad kabahin
sa kaluwasan samtang nangulihad
ug nisaka ang kilay sa buta nga buot
untang mangutana kon duna ba’y
santos alang sa tanang makililimos.

Pangayo’g tambag sa mananagna
nga dili unta malibat samtang magsuta
kon unsa’y napatik
sa imong lapalapa.

Subaya ang mapa nga nalakra
sa tuhod sa mga deboto, ug sunda
ang aginod sa ilang pagluhod.

Patindoga ang bakol, ug tultoli
sa mga tunob subay sa alambre.

Layati ang duha ka iro nga gadiwalwal
sa ilang gininhawa, gahabal taliwa sa dan
samtang sa daplin nagsayaw
ang siga sa kandilang nagtimaan
sa naligsan dihang nakalimot
paglingi sa iyang paglabang.

Pagkaplag ug Pag-angkon sa mga Pak-an

Bisa'g gikulit ang duha nako ka tiil gikan sa lapok,
pataas ang akong taak duyog sa mga takna
samtang nibukhad ang panganod
sulod sa akong bagol-bagol.

Nagpaibabaw sa nangaopaw
nga kabukiran, nakiglumba ko sa abo ug aso samtang
nanghawid sa hangin nga nangasaag.

Samtang naglumpayat ang mga bata sa balilihan,
nikilat ang akong kagahapon diin sayon ang paghagdaw
sa mga alindahaw.

Sila kaniadto akong gitudloan unsaon
pag-ikyas gikan sa kahangol sa akong kamot, ug karon
akong kab-oton ug kay-agon
ang dag-om sa paghinumdom

hangtod ang mga aninong gabakho
magkapa-kapa ug mahumod sa kahayag
nga akong isabwag: ulan sa mga pako.


5/14/2008

Pahimatngon sa Kolehiyalang' Gikiwawan ug Wa Kauyon sa Binisayang Pinulongan Kay Lawom Kuno Paminawon

Pastilan, inday, kalami ingkiton
sa imong dunggan hangtod kini malaksi
ug mokalit ka'g singgit: "
Help, please!
Gi-bite sa snatcher ang akong right ear!"

Aron dili na magdugo gikan sa pagkabitas,
nindot tingaling' ipaanod sa naglut-od nga sugwak
didto sa Kawasan ang imong dunggan hangtod
mawaswas lakip ang kinalawman nimong atuli.

Kanindot kaha ining humolan og asin, dayon
pakupsan ubos sa adlaw nga nipakaging

sa mga kabaw didto sa mga nangapaig nga darohan.

Gikan sa ilang tyabaw nga wala paminawa,
ang kauhaw sa mga haranista lagmit
mopatam-is og samot sa ilang tuba
kon himoon nilang sumsoman
ang imong piniritong dunggan.

Dili ba pud kaha ni lami isubak sa utan-Bisaya puli
sa tinap-anang tulingan nga tingali'g makalanag,
wala'y kalainan sa mga unod nga giulod
didto sa Kamagayan?

Kon humok kang mohilak, dili tingali tungod kay
usa na la'y imong dunggan. Matay, day,
ang kainit sa imong luha dali ra untang
pabugnawon sa tila sa Bisdak, balaknon
bisa'g gahi'g dila.