12/12/2005

Tulo ka Hagit Gikan sa Akong Kapikas

Sinulat ni ARLAINE JAYO-OBENIETA

Lima Ka Kondisyon sa Akong Pag-uyon

dawaton nako ang imong kamot

kon andam kang mohimamat sa akong pagkahigmata
kon makighilawas ka sa akong pagkalingkawas
kon motaghoy ka duyog sa akong paghilum-hilom
kon mokalawat ka sa akong pagdumili

matag karon ug unya,
ug ugma damlag

kon dili ka mahadlok agakon
gikan sa imong pagkasaag


Kon Buot Mo Akong Abton

pasagdi na lang ng mga bitoon
kon buot mong angkonon
ang akong langit

igo na kanako ang kangitngit
basta dili ka magbasul-basol
sa imong pag-uwang

panahon sa akong pagtakdol


Pagbadlong Kang Ondong

Dili na kinahanglan nga motungtong ka sa atop
sa kalibutan aron imong ipadahunog ang dugdog
sa imong tingog, aron imo kong pakitaon
ug pabilibon unsaon nimo pagkalawat sa kilat.

Paghilum ra gud diha, dong. Ayaw pagki-at.
Hunong na intaw'n anang imong pagkidhat-kidhat.

Mouban lagi ko nimo. Labi na kon molayat ka diri
sa kawanangan sa akong lawak diin, uyon sa di-
matagna nakong mga panahon:

Makigsawo-sawo ka sa iring sungkaban.
Makigbirigbirig ka sa barangan.
Mosakaysakay ka sa pak-an.

No comments: