8/22/2006

Misteryo sa Kahayag Café
Kinahanglan duna'y kangitngit. Kay kon wala, unsaon
pagkahingpit sa buwan? Unsa’y katumanan sa mga bitoon?

Bisa’g bagtok ang kabugnaw sa kagabhion— gitug-an
sa mga halok nga wala’y mga ngabil ug dila, giduyogan

sa mga kanta nga wala paminawa— ayaw kahadlok
pagtilaw sa kamingaw. Kay kon dili, unsaon paglad-ok
sa laway nga nangalisngaw sa kauhaw? Ug kinsa
ang mangagda aron saw-an ang kagutom sa isig usa?

Mosubang ang adlaw taliwala sa atong lamisa.

No comments: