5/25/2008

Pagkaplag ug Pag-angkon sa mga Pak-an

Bisa'g gikulit ang duha nako ka tiil gikan sa lapok,
pataas ang akong taak duyog sa mga takna
samtang nibukhad ang panganod
sulod sa akong bagol-bagol.

Nagpaibabaw sa nangaopaw
nga kabukiran, nakiglumba ko sa abo ug aso samtang
nanghawid sa hangin nga nangasaag.

Samtang naglumpayat ang mga bata sa balilihan,
nikilat ang akong kagahapon diin sayon ang paghagdaw
sa mga alindahaw.

Sila kaniadto akong gitudloan unsaon
pag-ikyas gikan sa kahangol sa akong kamot, ug karon
akong kab-oton ug kay-agon
ang dag-om sa paghinumdom

hangtod ang mga aninong gabakho
magkapa-kapa ug mahumod sa kahayag
nga akong isabwag: ulan sa mga pako.


2 comments:

Vienmar said...
This comment has been removed by the author.
Vienmar said...

your poem is soo deap to understand... ^_^ but is soo nice to read... ^_^ can you give me a whole meaning of this poem... coz i dont understand some words of your poem.. its so hard to explain... ^_^ can you give me the critical analysis of this poem?? thx...take care and god bless you hope that you can make many poem in this year... ^_^