4/01/2009

alang sa dalagang amerkana nga akong gikatupad sa eroplano

Dili nimo ni mabasa. Dili ko
mahibu’ng kon wala’y nahabilin
niadtong higayon sa atong hinanali
nga paghimamat. Wala gani ta
mag-ilhanay. Wala ta’y laing gitug-an
gawas sa dalikyat nga pagmatuod
nga dili ta mga ihalas. Patapsing
nga pahiyom. Tando-tando
sa mga pangutanang gatuhik-tuhik
sa mumho sa atong gisaw-an nga
kahilom. Wala’y pulos-- panamilit
nga lahos sa kalimot. Igo na
kining akong nahibal-an: Bisan
gatapad atong gilingkoran, gasaghid
gani ang kilid sa atong tuhod, layo
ug lahi ang atong padulngan. Apan
inig dangat nako ngadto sa tuldok
sa tumoy niining panghupaw,
mapamatud-an nako nga dili diay
tinuod nga nahisulat sa hangin
ang tanan. Kini dili kawang.

No comments: