4/08/2009

tinghulaw nga pagtultol sa tubod gikan galibod-suroy sa mga dapit nga langyaw

Mahimo nga mangaw-it
imong kaugalingong dila
diha sa ibabaw nga ngabil—mapaksit
ug maughan sa laway sa pagtungas
balik sa nataran sa mga sip-onon
nga talidhay. Layo na ka’g naabtan,
apan ang imong mga tikang mahimong
duol ra sa dulhogon nga pagkaligid
sa kimpang. Lagmit diha sa imong tiilan
siya mahidangat. Kon ikaw mangutana
kon hain na ang mga umahan, kalit
kang uhawon sa iyang tubag sumpay
sa kahilom subay sa mga mugbo
nga bungtod sa mga patay, gitultol
sa iyang pinabudlot nga simod.
Tua
didto
. Igo ra tingali kang motingsi,
ug makahibalo na gyod ngano uroy
mangliki ang samin, ug ikaw
mabungi sa imong pag-asoy.

No comments: