6/26/2006

Dihang Nabuntagan ang Gamhanan

(alang ni Raphael Gandalf)

Bisan ang amang makakanta
bahin sa dili nako mabuhat: sirko-
balintong, salamangka, inigmat
ug ang pagpakidhat sa buta.

Bisan akong taghoy— muna’s ginhawang’
pangugat— wala’y kisaw sa huyohoy,
gitugaw ug gihuyop sa huni
sa panghupaw. Gani ang bungol
makalingi sa pagtambol sa akong kabalaka
samtang talinis ang mga torotot, nagpaabot
sa akong pagkalukapa. Ug dali ra pud tudloon
sa mga pungkol ang mga dapit diin nabiyaan ko
bisan sa mga bakol. Diin gitukmod ko
sa kahumok sa akong ilong sa pagsuong-suong
sa mga suok-suok sa kahapunon diin ang alimyon
sa dugo mao ra’y akong masimhot samtang
ang mga buwak nga tunokon gasugwak
gikan sa akong kamot.

Kining tanan akong gidawat, anak,
kining tanan akong gi-angkon sukad
gitugyanan ko’g katakus sa pagsapnay,
sukad ang kagabhion nagtugyan nako’g gahum
batok sa kalaay, katulogon ug urom
bisan pa’g ga-uwang ang mga iro,
gaalindasay kay giduyogan man
sa akong laylay.

No comments: