6/26/2006

Sa Akong Kinamaguwangan

(alang ni Gabriel Ollivan)Ningitngit ang mga ngilit-ngilit sa lawas
sa imong inahan sa inanay nimong pagsubang
sulod sa iyang sabakan. Nahimong bukid
ang iyang tiyan, ug milipang ang kalasangan
sa akong dughan: nanamkon og mga ihalas
nga liso, nag-uha-uha sa mga mangtas nga
mga sanga ug wala pa hiilhing mga bunga.

Ninggitib sa akong dila ang mga udlot
sa pangaliya hangtod nasiak ang adlaw
ug nisidlak ang imong unang tyabaw kapin
sa oras gikan sa paglabay sa udtong tutok.
Din-a ko mangutana nganong magbandilyo
ang mga tuktogaok matag kaadlawon.
Gibalhiboan ang akong mga bukton.

Sa imong kagutom, samtang ikaw gilaylayan
sa imong inahan, gitungab nako
ang iyang tingog. Hangtod ang kahayag
nga midagayday sa tumoy sa iyang totoy
gisawman sa mga bitoon nga nangandoy
saw-an ug saulogon ang atong mga kagabhion.
Ikaw ang suga sa tanan nakong isugilon.

No comments: