6/26/2006

Kuan: Duha Ka Haiku

(Illustration: JOSUA CABRERA)

Sa Pagkapikas sa Samin

Sa kahayag gitusok,
samin napikas.
Unsaon man pagtutok?


Nagbukal nga Sabaw

Buhilaman: nagbukal
nga sabaw. Nganong
mga tiyan namugnaw?

No comments: