6/12/2008

Alang sa mga Babaye sa Basilica


Naghupot og pungpong
sa mga kandila, ang ilang kamot
wala na'y utog nga mahapyod. Nalimtan na
sa ilang mga bana ang yugyog
sa ilang kiyod. Apan bisan lawos na
ang ilang lawas, bisan gabok na
ang ilang bukog, lupig gihapon nila

ang mga inday nga nanghugot ang panit
sa kahamis, gihuboan sa mga tugtog
nga nagsusapinday duyog sa mga suga
nga nakiglayog sa kangiob samtang sila
gikilaw sa mga mata nga nagpalawom
sa katugnaw ug kamingaw.

Ug kon dili ta makatutok
lagbas sa lapokong panganod—
kay tingali'g gibati ta'g kaulaw sa nagmugna
sa adlaw ug sa tanang tima-ilhan sa katahuman
nga makabuta kon dili makapkapan ug makaplagan—
tin-aw gihapon ilang laway bisan kon
nangunot na ang ilang dila

sa pagsangpit sa Senyor, sa pagyamyam
bugti sa bayad sa gidagkotan natong halad
sa hangin, mopasayaw sa aso.

Ug samtang gaan ang ilang mga tiil tultol
sa kahabog sa gibayaw nga kamot—gitugyanan
sa kabug-at sa atong damgo ug daman—wala sila'y
kahadlok nga makahubo bisan kon
ang kisaw sa atong mga hangyo, nagkadaiya
ug nagkagidlay, makatagbaw na
sa mga tindera'g ukay-ukay.


No comments: