6/13/2008

Silang' Tanang' Nakalimtan

Nangabot silang tanan sa pagbuot
sa bulhot sa hangin. Wala naungot

ang tayaong ganghaan. Silang tanan
nga wala madunggi namalik na sab

dinhi, nanawag sa nangasaag nilang
anino. Mora ko’g giduslitan. Nag-aso

akong gininhawa dihang gisabat nako
ilang tingog. Naamang ang mga iro,

nakalitan dihang akong gilamba-
abli ang mga bintana ug pultahan.

Dayag kaayo sa ibabaw ang buwan,
gitugnaw. Yunyon iyang kalingin.

Gigakos, gihipos nako ang akong
kaugalingon. Nanaghoy ko. Kini

akong nadunggan: bukog sa langgam,
nasabod sa tutonlan sa hangin.

No comments: