6/13/2008

Tambag sa Akong Kumpareng Sipat Kabahin sa Iyang Pakyas nga Pagtultol sa G-spot

Kanahan, kayod
taman sa ginhawa
hangtod mabawog
imong bukog.
Kulkoga ang kigol
sa katapol. Supsopa,
suyopa ang singot
ni mare. Patuy-ora
iyang kaugatan,
pasuwaya nga dili
una siya maibot sa
katre ug patilawa
sa kalami kon ikaw
wa damha mao'y
mangandam sa
pamahaw. Pakapini,
kutawi siya’g kape.
Tan-awon ta’g di ba
siya mokisikisi.


No comments: