6/12/2008

Usa ka Pakigharong sa Udtong Tutok Salipod sa Landong sa Bantayog ni Lapu-Lapu

Bantogan nga bagsik, wala baya unta siya’y ikaulaw.
Apan lagmit palabihon pa niyang malumos sa sabaw
Kon nahibal-an pa niya nga mahimo ra siyang sangay
Sa isdang hastang mahala, matilawan ra sa tabisay

Sa kahidlaw. Bisan bantang pa sa adlaw iyang agtang,
Nagdala’g dag-om iyang tinutokan; iyang mata naghalang
Sa nasayran: Molutaw ra man diay ang kabug-at
Sa iyang kaagi. Bisan makililimos dili na gani modawat

Sa iyang gidangatan: Usa-ka-dako. Aray, nabun-og
Iyang dagway! Ang kahapdos lahos sa akong bukog.

No comments: