6/12/2008

Matod sa Mananabtan Bahin sa mga Bayani

Wa’y sapayan kon wa na’y molingi’g mohangad
sa ilang gibarogan. Sagdi lang kon gakidhatay
ang mga buta samtang ang bato mao’y nasamad
ug nalumotan sukad kini gipukpok—aray!—

sa atong pahak. Maayo ra pod kon mahunlak
ang ilang mga bantayog, mapulpog sama sa uling,
isalibwag sa habagat hangtod ang abog ug sidlak
sa luha mahimong lapok sa atong pagkapuling.

No comments: