11/19/2008

bahad kutob sa ikatulong ihap ug ang saad nga akong barogan sa ikaupat nga balibad


dili ko

mosupak kon nag-awas
imong ngabil sa duga
nga gipuga gikan sa medyas
ug sapatos ni sophocles

dili ko

makiglalis kon napangag
ug nahiwi imong bag-ang kay
giusap nimog apil ang garter
sa purol ni schopenhauer

dili ko

magbagutbot kon nahibat
imong pustiso dihang kini
nabitik lakip imong bungot
sa sudlay ni sylvia plath

dili ko

No comments: