11/29/2008

twang: dihang nakahimamat ko og usa ka bisaya nga bag-o pang niabot sa amerika, ug unsa’y buot unta nakong ibanghag niya atol sa usa ka panagtipon

Gaung-ong iyang dila, taman
Sa ginhawa, sa iyang ilong.
Ay, slangards iyang sinultian

Bisan pa’g dayag nga sumpay
Sa tinai sa among kaliwat
Ang yawit sa akong pagtubay.

Ug bisan hapit na siya mosuka
Nitagay gihapon ko, niyango:
Twanggol kang tawhana ka!

No comments: