11/19/2008

apas-sumpay sa hunghong nga sugilanon alang sa malinawong managhigugmaay ni gustav klimt










Diha’y nagbangga sa unahan. Natanggong ang mga sakyanan lakip ang panon sa mga nagbangotan. Nakahigayon og panaghoy ang drayber sa purlon.

Kapin sa usa ka oras na ang nilabay, ug nanghuy-ab ang naghigda sulod sa lungon. Naminhod iyang kamot og hupot sa rosaryohan. Nibangon siya. Nisutoy laktod ngadto sa sunod niyang kinabuhi. Nagpanilap siya sa kahinam, ug ukal kaayo iyang gininhawa. Sa iyang kadanghag, nasabod niya ang duha ka iro nga wala pa mag-ukang sa ilang habal. Nahapla siya, iyang ngabil nabagnos sa yuta.

Piyong, ayaw kahadlok. Tagamtama ang tinuod ug wa'y kamatayong halok.

No comments: