11/03/2008

Kaugalingong Labok sa Maayong Laki Mounay og Hapuhap sa Iyang Kalaay Pahinungod sa Tanang Babaye nga Wala Intawon Niya Masapnay


Nanggimaw ang kuko
Sa kahidlaw. Palayo na lang mo.

Pasagdi kong’ mag-alindasay.
Ngano man diay kon dili ko

Kamo mahikap? Igo na
Nga gitudloan ko ninyo

Unsaon pagkumkom sa gihay
Sa inyong gilay-on. Pasagdi

Nga sumpayan sa singot
Ang akong laway. Barogan ko

Bisan kurog kining akong
Paningkamot nga makab-ot

Ang kinatumyan sa katagbaw
Hangtod mokinto ko supak

Sa kamingaw nga wa’y utlanan.
Ingon ini ang pagpakpak

Sa nag-inusarang palaran.

No comments: