11/12/2008

stigmata


Andam kong molamano
bisan anang mga berdugo
nga bugnaw'g dugo. Takos pod
mangahas og kupot sa Kamot

nga gilansang sa krus. Bitaw, unta
makab-ot nako ang kalinaw.

Apan samtang gihanduraw nako
ang mga pulong ni Gandhi,
gagilok akong dunggan,

gihunghongan sa lamok nga
ganiha rang galiyok-liyok
ibabaw sa akong ulo

hangtod labaw pa sa kilat ang kalit
nga hakop—pinapilit wa'y kalainan

sa pag-ampo—sa akong palad
diin ang hangol nga pak-an
nagtingkagol, nagkampat
og pula sa iyang pagkapisat.

No comments: