11/29/2008

dapit sa atong panagtagbo: pagdangaw sa langit ug lanaw


Kon dili ko kutasan og kisaw
Alirong niining puting lanaw

Nga akong giatubang, mahitabo nga magyunyon
Sa akong singot ang nag-apong nga panganod
Sa mga pulong. Layat unya dinhi. Dagan dayon
Sa wanang sa tubig. Dili ka maunlod. Tuhoi ko.
Modailos tang duha kon takos kang magpaanod
Pag-aninaw sa imong kinahiladman. Nia’y hilo

Sa atong pagtinul-tulay. Ikaw
Ang tabanog: tingog nga lutaw
.

No comments: