11/03/2008

Kapyot sa Kaluwasan


bisan pa'g gihangaran ug giila
ang bandila sa mga banggiitan
nakigtigi ug nasaghiran sa huni

sa balhibo sa banog ug buwitre

bisan gawarawara sa hangin nga
habog sa pag-inusara labaw pa
sa kamingaw sa usa ka bantayog

angay pod ning ipakayab uban

sa linabhang nuog nga mao pa'y
pagkatilaw intawon og kaluwasan
bisan sa makadiyot lang samtang

gakapyot sa linya sa hayhayan

No comments: