3/02/2009

paglaom
(hubad sa Iningles nga balak ni Philip Booth)

Karaang espirito, sa sulod ug layo kanako,
kupti ug inata ko. Taliwa sa mga estranghero,
kahigalaan, dagkong mga kahoy ug lawod nga nangabuak,
pasagding tandogon ko sa gugma. Padungga ko sa tibuok musika,
patan-awa og tin-aw, pakab-ota og lawom. Abliha ko aron
makaplagan ang angay nga mga pulong
aron unta kini mahulma nga darohan sa akong mugna.
Nunot sa maayong palad, bisan ulahi, ihatag ako sa pagdalit
sa labing karaan nga sayaw... Unya ngadto sa maayong pagkatulog,
ug--kon kini mahitabo--malipayong paghigmata.

No comments: