3/03/2009

mga mansanas
(hubad sa balak ni Lyubomir Nikolov)

Natagak ang mga mansanas ug nadugta sa tugkaran.
Ug wala ka dinhi.
Kon dili, magpadayon ang tanan sama kaniadto.
Naglagaak ang gangis sa uga nga balilihan.
Nabuak ang bintana.
Nahagbong ang bato kilid sa higdaanan.
Natabonan ang unlan sa mga tipak sa bildo.

No comments: