3/06/2009

bayanan sa kinhason ug lain pang mga lantawonon alang sa usa ka balikbayan nga wala'y nalakra nga tunob sa lapyahan

Dili labaw sa lawod ang langit nga buot
makab-ot. Bahin niini, lagmit gapiyong si Magellan
bisan taas iyang kaalam tugbang sa iyang paglibot
sa kalibotan hangtod naunlod ang mga isla
sa panganod ibabaw sa Mactan ngadto ilawom
sa iyang tabon-tabon. Dihang nalup-og, nawaswas
ang iyang dugo nga kalit nalasaw sa bawod
nga langyaw. Wa’y nasangpit bisan panamilit
sa kamingaw nga gatubod balik sa dughan sa iyang
inahan. Dili na makauli. Wa’y kalainan sa mga isda
nga idlas unta apan igo ra unyang ihabwa sulod
sa bildo nga hawla, ihagwa sa mata. Anaa sila.
Gitanggong sa tubig nga pinutos og plastik aron
paliton. Gihikyad daplin sa dalan Magallanes dili
layo sa libod-suroy nga makililimos. Dinhi unya
siya mohay-ad inig tidlom sa kagabhion, diin
magkumpayot iyang hagok sa habog nga sakayan
sa kalimot. Ang buwan wa’y katig, gapaanod subay
sa gilumotang dan-ag sa lusay ug gapnod.

No comments: