3/02/2009

unsa ang balak?
(hubad sa Iningles nga balak ni Adrian Mitchell)

Sud-onga kanang pagsayaw sa mga hubo nga pulong!
Uwaw kaayo ang tanan.
Usa ra'y mabuhat bahin ini--
Paghukas sa inyong bisti
ug apil sa sayaw.
Hubo nga mga pulong ug mga tawo naghiusa'g sayaw.
Duna'y mahitabo nga kasamok.
Nia na ang Pulis sa Pamalak.

Padayon og sayaw.

No comments: