3/06/2009

sa minahal kong mapahitas-on

Naumod ko, lapoy akong dila sa layog.
Apan dihang ang imong paa migakos
Sa akong liog, wala na ko makatingog
Kinsa'y milampos sa akong pagpaubos
.

No comments: