3/04/2009

hikap

(hubad sa Iningles ni Eliot Weinberger
gikan sa balak ni Octavio Paz)


Akong mga kamot
gaabli sa kurtina sa imong pagka-ikaw
gabisti nimo sa dugang nga paghubo
gapadayag sa kalawasan sa imong lawas
Akong mga kamot
gamugna og laing lawas alang sa imong lawas.

No comments: