3/02/2009

panagtagbo, panagtakdo


Danghag ug wala’y utlanan
ang akong katingala. Nasaag ko
sa abtanan sa mga tingog nga gahuyop
og abog—nakatultol, nahidangat bisan sa labing
awaaw nga dapit: kigol, bugan, ilok, ilawom
sa alimpulo hangtod sa lim-aw tidlom ug tugkad
sa hagawhaw sa dughan. O, magbabasa!

Hawiri ko. Ayaw pagduhiraw sa mino
taliwala sa malamaton nga lasang sa akong
paghanduraw. Dawata kining pasalamat
sukad ikaw nailhan ug nahimamat pinaagi
sa pagtutok nako sa akong mga tiil. Tam-is
ang lapok sa papel: galakra og basa
nga mapa sa imong ngabil

No comments: