9/12/2008

Akto Sirko-Balintong sa Ikatulong Sugo


Balikos iyang panguros
sa nasaksihang' kalit nipasugwak
sa iyang balikas-- Yawaa ka!--
ngadto sa iyang bana

nga naigking lupig pa’y buko-buko
gidakdakan og kampana samtang
gikabay-an ang dalagitang katabang

nga hapit na mabungol sa bahad
lugway sa ga-ungol ug galaway
nga ambahan sa iyang amo--
Omaygad, omaygad…

No comments: