9/17/2008

Panugon sa Pala-inom


Kanunay haom sa akong kamot ang kabugnaw
Sa mabuak nimong lawas. Duyog sa akong dila
Ang taghoy sa masuso supsop sa iyang kauhaw.
Hukas kong huyopon uban nimo. Sama sa bula.
Pun-a ko, ug ang panon sa mga limbong subay
Sa mga tunob sa akong anino modayo’g pasilong
ilawom sa lamesa. Inig lunop sa akong laway
lakip pagkaugkat ang lasang sa mga hunghong.
Ikaw ra mao’y mopalutaw nako kab-ot sa abaga
Sa angayan nakong agbayan. Wala’y gibug-aton
Nga di nako sarang masagubang kon ikaw ituga
Diri nako: huptan, dayon hangdan ug lad-okon.

O, San Miguel. Iitsa nako--sukip sa imong botelya
Ngadto sa mga nangalunod—ang akong pangaliya.

No comments: