9/12/2008

Wa'y Mahunlak Kon Mahimo ang Balak...

ihanig sa kinawatkawat nga pakighilawas
iwiris-wiris sa bungbong sa kasilyas
itapion pugong sa samad nga gaawas

ihikot sumpay sa pisi sa duyan
itabanog bisan sa ting-ulan
idagkot sa sugnod sa sug-angan

ikorbata sa mga ekonomista
ipakayab sa mga aktibistang gamartsa
isukip sa kahon sa balota

ipakapin sa salida sa sine
ipuli sa sangyaw sa magwawali
ihapin sa tiil sa tiglatay og alambre

ipaslak sa baba sa binayrang magsisibya
ihaklap sa matang wala’y gipangita
ilakip sa rosaryohang gihuptan sa gihaya

No comments: