9/12/2008

Giatubang ug Gitubag Nako si Gauguin


D'où Venons Nous?

Sa sinugdanan, ang tingog
Sa kahidlaw nga nisubang ug

Nanamkon sa adlaw. Lawod
Sa lapok ang kangitngit sulod

Sa sabakan. Dayon nibuhagay—
Kagutom, kauhaw, kalaay…

Mailhan ug matultolan ra ta
Sa sugwak sa isig usa ka uha.

Que Sommes Nous?

Galanog ang lilo ug lit-ad sa bawod,
Nihapak ug nisuyop nato ngadto sa kahiladman
Tugkad ug umod sa buhilaman hangtod

Ang bulok sa atong kahimatngon
Nagmugna’g ata sa kugita. Ihalas: kapupud-an
Diin kita katag pa sa balas sa baybayon.

Où Allons Nous?

Tana, adto ta sa utlanan sa kamingaw
Lapaw sa lapyahan sa kilum-kilom
Sa tampi sa nagtaob nga bangaw.
Magtinghaya ta sa gatas sa kahilom.

No comments: