9/12/2008

Mantra Kontra Taranta

kon tunokon kon lapokon
ang dalan ubos sa dag-om
gabugwak og mga dagom

kab-ota kutloa
ang katakos
ang kahilom

sa cactus
ug
lotus

itanom

No comments: