9/14/2008

Kamras sa Kangitngit

Sa mga gabii nga mowitik ang ikog sa iro
suksok sa akong dunggan, pananglitan:

1) Nitay-og sa haligi hangtod sa kisami ang tulin nga tig-ik sa ambulansya, trak sa bombero, o di ba kaha ang patrolya sa mga parak nga gikan pa sa bilar sa ilang kauban nga mium-om sa kaugalingong armas;

2) Nisiwil sa ganghaan ug bintana ang dila sa nagkinto kab-ot sa tono sa kantang Total Eclipse of the Heart gikan sa bidyokihan sa eskina, nilumos sa hagit sa hubog nga giuhaw kay wala’y nakigtagay sa iyang pagpangita’g buno;

3) Nibanda sa bungbong sa akong lawak ang mga plato, baso, plurira, samin, kwadro sa mga litratro, mga santos sa altar nga gipasa-pasa’g balibag sa among silingang magtiayon ngadto sa isig usa;

Salamat na lang usahay sa pagkasangit sa kwerdas
sa bayulin diha sa ngipon sa iring, pilit sa hangin

ang hangyo nga galilo sa atuli sa iyang kapikas:
Ngiyaw--ma'y pa mag-iniro na pod ta--ngiyaw...

No comments: