9/16/2008

Kon Abli Kanunay ang mga Ganghaan ug Bintana sa Akong Balay


Magtuo ang mga kawatan nga wala ko’y gitagoan,
Ug di na kinahanglang magpahipi paglili
Ang mga tsismosang silingan.

Dali ra nakong mabantayan sa tugkarang kinoralan
Og mga cactus ang akong binuhi nga bitin
Lakip na ang tinanom nakong’ marijuana.

Sayon rang angkonon sa akong panit
Ang abog ug aso gikan sa da’n diin wa’y hunong
Ang panon sa mga malapason.

Wala na’y ali tali nako ug sa huramentado
Nga lagmit mangidhat kon masayran nga
Dayag nako ang kangitngit nga nagtanggong niya.

Wala na’y hinungdan ang bungbong,
Mahimong gub-on dayon daoban aron anhi
Magtapok ang mga gakurog, mag-alirong gikan

Sa limbong nga langob sa kawad-on sa kahadlok.

No comments: