9/12/2008

Sonnet nga Sanglitanan sa Panimpalad Isip Pasumbingay nga Halad sa mga Squirrels


Hastang lapara baya unta sa mga lunhaw
Nga wanang dinhi sa ‘Merika. Apan, pastilan,
Di man gihapon sarang ninyong makatagbaw
Ang landong ubos sa kadahonan diha sa balilihan.
Ihalas ug anha ra kasagaran inyong kagutom
Kutob sa kitiw sa tiil kon unsa kaha‘y makakha
Sa mata ipsot ngadto sa mga kalsada diin urom
Intawon inyong gidangatan-- gipangpisat ra
Sa mga ligid, nagkagidlay ang tinai. Layo ra mo
Sa kaigmat sa mga ilaga didto sa amoa. Gabusdik
Ilang tiyan taliwa sa wa’y utlanang pista sa pasmo,
Hayahay sa mga bungtod sa basura, ug lagsik
Nga gitamdan namo unsaon pagdagsang dasdas
Bisan asang lasang ug unsang matang sa mangtas.

No comments: