9/12/2008

Sumpa sa Kaugalingong Sagpa


Pagbantay baya. Ayaw gayod tugoti ang aso
sa imong panghupaw ug dilaab sa pamalikas--
mokawas sa imong mata, mosaliyab og abo.

Kuyaw kon magbaga imong kilay kay lagmit
mga linyang uling sa imong agtang ikudlit.

Basin baya imong nawong imaskara unya
sa yawa nga nagpahipi diha sa silaw sa samin.
Panguros. Ug panghilam-os sa imong luwa.

No comments: