1/29/2009

ako
(hubad sa Iningles ni Burton Raffel gikan sa balak ni Chairil Anwar)

Inig abot sa akong panahon
Wala’y magminatay og hilak alang nako,
Ug ikaw pod, dili.

Bahala na kanang tanang luha!

Usa ako ka ihalas nga mananap
Nga gipalagpot gikan sa tapok.

Motusak man gani ang mga bala sa akong panit
Apan mopadayon ko sa pagpadulong,

Magdala sa unahan sa akong mga samad ug kasakit
Mohasmag
Mohasmag
Hangtod mahanaw ang pag-antos

Ug bahala na lang

Buot kong mabuhi sa laing liboan ka tuig

No comments: