1/29/2009

sumbingay sa salamangkero
Kon asa ko motutok, mamuwak
Bisan ang labing suok. Managhoy
Ang bungi. Ang alisbo sa bakak
Mahimong aso sa dila sa tig-asoy

Nga mosabwag sa abo sa langgam
Gikan sa akong kawo. Ang iring
Sa akong kahilom labaw sa siyam
Ang kamatayon. Dili ko mapuling

Sa naabog nga uling sa tanang
Gidamgo. Moambak ko sa gahupo
Nga tulisan, gisundan sa kimpang
Niyang anino. Manulonda nako

Motug-an: Akong kaugalingon diay
Ang matuod nakong magbalantay.

No comments: