1/02/2009

pagbasa sa gabii

(hubad sa balak ni David Ignatow)

Unsa’y akong nakat-onan nga mohupot nako
gikan sa yanong pagmatuod sa akong pagkahimatyon?
Wala sa mga hunahunang akong nabasahan magpabilin
uban nako og dugay, akong nakit-an ang kangitngit
nga nisuksok alirong nako samtang akong gisirad-an
ang libro ug nagdali ko pag-abli ini
pag-usab aron pasagdan iyang kahayag sa pagsilaw
sa akong dagway

1 comment:

R.J. ABAD said...

Pero basin ulahi nang tanan kay wala nay mabuhat ang libog nga dagan sa nawng nga wala natay dag-anan sa recession.

fightagainstrecession.com